#framtidsbibblan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
#framtidsbibblan by Mind Map: #framtidsbibblan

1. 1

1.1. Har sambiblioteket någon framtid?

1.1.1. Sharan_of_9

1.1.1.1. Good question (Do Libraries Have a Future?) I certainly hope so!

1.1.2. @akenyg

1.1.2.1. "sambibliotek" betyder på bibliotekiska när flera bibliotekstyper (folk/forsk/skol) delar samma lokal.Tror på idén?

1.1.3. @fribban

1.1.3.1. @fribban: @akenyg Jag tror på sambiblioteken som fenomen. Samverkan är alltid bra. Kan/bör dock se olika ut beroende på lokala förutsättningar. ->

1.1.3.1.1. @akenyg: @fribban Intressant, m du tror inte att skilln mellan framtidens univ bibl o folkbibl blir mer o mer diffus, ju mer mobila användarna blir?

1.1.4. @piaborrman

1.1.4.1. @piaborrman: @fribban @akenyg folkbibl vill stå för annat än skolbibl, vara fritidsbibl, problem att alltid förknippas m skolan, kräver delikat samverkan

1.1.4.1.1. @fribban: @PiaBorrman @akenyg -> Men det krävs både attitydförändring o ett mkt tydligt uppdrag fr beslutsfattarna, tror jag.

2. 2

2.1. Behöver skolbibblan ett eget fysiskt/digitalt rum? Kan/bör det vara integrerat med skolans fysiska/digitala rum?

2.1.1. @bibliobuster

2.1.1.1. Både och

2.1.1.1.1. @akenyg: @BiblioBuster Du tror inte att biblioteksrummet avskärmar från skolans lärprocesser, mentalt iaf?

2.1.2. @eliahl

2.1.2.1. Tror att det blir nödvändigt till en början, för att kunna argumentera. EX-gruppen statistik hade lång disk om ämnet i går. Det behövs klara kriterier som innefattar både kompetensen och rummet. Det betyder att de som inte uppfyller kriterierna inte är ett skolbibl, och alltså inte ingår i statistiken = det finns inget skolbib. = påtryckning

2.1.3. @ceciliabengtson

2.1.3.1. Nej, inte nödvändigtvis. Kompetensen är det viktigaste.

2.1.3.1.1. @korlingsord: @ceciliabengtson WOW vilken fråga. Jag tror på biblioteket som en social och textrörlig plats.

2.1.4. @annamalmberg2

2.1.4.1. @annamalmberg: @ceciliabengtson Ni biblisar verkar verkligen framåt och med på vad som händer runt om #framtidsbibblan. Får ni med er lärare o ledning:)

2.1.4.1.1. @ceciliabengtson: @annamalmberg2 Steg för steg. Processer tar tid & bygger på ömsesidig förståelse och samverkan. Hur tänker du?

2.1.5. @JannieJeppesen

2.1.5.1. Skolbibblan behöver finnas i tid och rum där elevernas lärande sker. Digital kompetens och läslust är inte platsberoende.

3. 3

3.1. Finns det plats för kulturellt/socialt entreprenörskap i framtidens bibliotek?

3.1.1. @bibliobuster

3.1.1.1. Ja! Organisations/attitydfråga

3.1.1.2. DIK haft en arbetsgrupp om det. Rapporten är klar

3.1.2. @ceciliabengtson

3.1.2.1. Ja, synergier & samverkan, globalt & lokalt.

4. 4

4.1. Vilka är den framtida biblioteksmedarbetarens 5 viktigaste kompetensområden?

4.1.1. @mymarkup

4.1.1.1. Löneförhandling är nog en bra skill, apropå detta: http://bit.ly/mMrJxl

4.1.2. @linneasj

4.1.2.1. flexibilitet för nya arbetssätt, teknisk komp., vilja & mod att synas och höras, pedagogisk, källkritik...m.m.

4.1.3. @hannabiblio

4.1.3.1. Jättasvårt! Tror det behövs många olika människotyper med många olika kompetenser!

4.1.3.1.1. får inte bli för homogen... Oliktänkande, diskussioner, ständig förändring är bra men även trad kunskap viktig!

4.1.4. @bibliobuster

4.1.4.1. 1. Att lära och se sammanhang

4.1.4.2. 2. Att undervisa

4.1.4.3. 3. Digital kompetens

4.1.4.4. 4. Läsning & vidgat textbegrepp

4.1.4.5. 5. Ha egen världsbild/vision

4.1.5. @tobwil

4.1.5.1. Sortera och tillgängliggöra information i en fragmentiserad värld

4.1.6. @ingyplingy

4.1.6.1. Social kompetens!

4.1.7. @ttso

4.1.7.1. Övertyga; marknadsföra; handla (copyright etc); köpa (tjänster mfl); +1 @tobwil

4.1.8. @fribban

4.1.8.1. Informations-, social- och digitalkompetens. Bör även vara relationsskapande och nyfiken. ->

4.1.9. @piaborrman

4.1.9.1. @piaborrman: @akenyg glöm inte spetskompetenserna så att allting inte bara slätas ut i generalismens tecken

4.1.9.1.1. @akenyg: @PiaBorrman Viktigaste spetskompetenserna, vilka är de?

4.1.10. @ksundst

4.1.10.1. Inlevelse med dem som inte är som man själv. Nog med självgodhet bland oss på bibl (som alltid vet hur folk borde leva sina liv).

4.1.10.1.1. @akenyg: @ksundst Menar du att bibl.medarbetare ibland är livsstilsmoralister?

4.1.11. @ceciliabengtson

4.1.11.1. 1.Förmåga att hantera/skapa relationer

4.1.11.2. 2 Digital delaktighet/kompetens

4.1.11.3. 3. Kommunicera bibliotekens innehåll

4.1.11.4. 4 Läsning i en vidgad textvärld.

4.1.11.5. 5. Omvärldsbevaka och våga experimentera

4.1.11.5.1. Att medarbetarna är digitalt delaktiga & samverkan.

4.1.11.6. Tillgängliggöra och möjliggöra

4.1.12. @birran09

4.1.12.1. förmåga att kommunicera, digital kompetens, nyfikenhet, pedagogiskt synsätt, kreativt tänkande...

4.1.13. @anguche

4.1.13.1. Hoppas att även inåtvända och tystlåtna personer ska kunna arbeta på #framtidsbibblan . Alla sorter behövs!

4.1.13.1.1. @envackerdag: @anguche Tror på "hellre kompetens än social".

5. 5

5.1. Hur kan biblioteken bäst verka för digital delaktighet?

5.1.1. @ismyg

5.1.1.1. Anpassa allt för mobilen.

5.1.2. @eliahl

5.1.2.1. generellt har biblioteken två roller: 1) bidrar till att fylla Internet med innehåll, egna produktioner eller som provider av andras innehåll. 2) som förmedlare och vägvisare till hela Internet, inte endast bibliotekts eget innehåll. Båda dessa roller måste utvecklas med siktet inställt på ökad digital delaktighet. Bibl har en infrastruktur som ingen annan aktör har och i samverkan med andra kan resurserna användas effektivt och med stort genomslag.

5.1.3. @birran09

5.1.3.1. ökad digital kompetens hos personalen, erbjuda bemannade o välutrustade IKT-miljöer på biblioteken.

6. 6

6.1. Saknar framtidens bibliotek publika hyllor? Som här: http://youtu.be/ESCxYchCaWI

6.1.1. @bibliobuster

6.1.1.1. Nej. Bara ibland.

6.1.2. Amanda_Lovkvist

6.1.2.1. Nej usch! Trist ställe

6.1.3. @eliahl

6.1.3.1. kan säkert bli så för några FÅ riktigt stora bibliotek och nationalsamlingar. Fördelar ur bevarandeperspektiv.

6.1.4. @ceciliabengtson

6.1.4.1. Ett bibliotek är inte sina hyllor & framtidens avgörs inte i hyllmetrar

6.1.5. @birran09

6.1.5.1. färre hyllor och mer ytor för eget arbete, forskning, studier, "läsro", möteslokaler...

7. 10

7.1. Vilka medier och mediebärare dominerar i biblioteken om 10 år?

7.1.1. @linneasj

7.1.1.1. Pappersboken har ju säkert fått en underordnad betydelse åtminstone...

7.1.2. @eliahl

7.1.2.1. beror på bibliotekstyp! i framtidsbibblan kommer även specialbibliotekens unika samlingar att bli en viktig del..

7.1.2.2. .. ju synligare samlingarna blir desto mer utnyttjat. Digitaliseringar leder också till ökad efterfrågan på orig.

8. 9

8.1. Deltagarkultur i biblioteket, hurdå?

8.1.1. @akerberg

8.1.1.1. synvända - börja se besökarna som tillgång, facilitera för att de skapar text, film, musik för och med varandra

9. 8

9.1. Kan biblioteken fortsätta vara angelägna lärmiljöer utan böcker?

9.1.1. @bibliobuster

9.1.1.1. Tryckta böcker ingen förutsättning

9.1.2. @eliahl

9.1.2.1. mina signaler är att det blir allt viktigare, gruppstudier, koncentrerad läsning, referenstjänst, inspiration

9.1.2.2. hänger också samman med boende & familjesituation, många har stöd av att gå till en särskild plats för studier.

9.1.3. @fribban

9.1.3.1. @fribban: @akenyg Och med böcker menar du den fysiska boken lr själva innehållet/texten?

9.1.3.1.1. @akenyg: @fribban Tänkte mest på pappersboken

9.1.4. @ceciliabengtson

9.1.4.1. Ja, t.ex. medarbetarna som informationsvägledare.

10. 7

10.1. Vad får det mobila biblioteket för konsekvenser på biblioteksrummet?

11. Allmänt

11.1. Karin_Linder

11.1.1. @akenyg samlar du svaren? vill gärna ha till Almedalen då framtidsbibblan ska diskuteras.

11.1.1.1. Absolut, jag samlar o skickar. Kul m framtidssnack i Almedalen!

11.2. @martinackerfors

11.2.1. Svår fråga, väcker många följdfrågor: ska biblioteken vara konserverande, folkbildande eller underhållning?

11.2.1.1. Jag tror iofs syftet skulle kunna vara alla tre, var för sig eller tillsammans, men då saknas å andra sidan ambitionen

11.3. @ingyplingy

11.3.1. För övrigt +1 på allt @bibliobuster skrivit angående #framtidsbibblan .

11.4. @Ismyg

11.4.1. @ismyg: @akenyg Ledsen att säga men jag tror inte att biblan finns i framtiden.

11.4.1.1. @akenyg: @Ismyg Intressant. Vad/vilka tror du i så fall kommer att ersätta biblioteket i framtiden?

11.4.1.1.1. @ismyg: @akenyg Jag tror att all litt. kommer att läsas digitalt. Möjl kommer bibl få en café/ samlingsfunktion.

11.5. @EliAhl

11.5.1. #framtidsbibblan Frågan 11 - hur kommer @akenyg s 10 frågor att återspeglas i biblioteksstatistisken? Vår dag har i stort handlat om .. problemen med att beskriva både nya medier, tjänster och arbetssätt i vår ffyrkantiga värld av siffror. Hur mäter man?

11.5.2. hoppas #framtidsbibblan är öppet i morgon oxå, hann inte med i dag!

11.6. @ceciliabengtson

11.6.1. @ceciliabengtson: @akenyg Intressanta frågor om framtidsbibblan. Jag vill gärna delta i refelxioner men kanske först i början på nästa vecka.

11.6.1.1. @akenyg: @ceciliabengtson Kul! Absolut, låt oss fortsätt konversationen kring #framtidsbibblan !

11.6.1.1.1. ceciliabengtson: @akenyg Ständig dialog :-) , har lite för mkt annat att rodda med just nu för att hinna ge svar på alla reelvanta frågor!

11.6.2. Det kommer alltid att finnas berättelser & information därmed behov av att söka, hantera, organisera & tillgängliggöra det

11.6.3. Geocaching, QR-koder, Augmented Reality, scratch och storybird.

11.7. @anguche

11.7.1. Jag tycker att bibl ska vara en plats/org som samlar de nätverk som skapar sig själva hela tiden #framtidsbibblan

11.7.1.1. Och då tänker jag på fanfiction, live-föreningar, allmänna nördar av olika slag. Det finns så mkt kreativitet att ge rum åt #framtidsbibblan

11.8. @ellwe

11.8.1. Grymma frågor o svar på #framtidsbibblan, rekryterar bibblis i höst, kommer ta upp dessa frågor under intervjuer :)

11.9. @akenyg

11.9.1. För övrigt är nya www.bibblansvarar.se , som lanseras i dagarna, ett kommande nav i #framtidsbibblan !

11.9.2. Glöm inte bibblan som läsmiljö! Bibblan s showcase f möbler, inredning & akustik optimerad f läsning!

11.10. @janholmquist

11.10.1. Libraries should not only fulfill needs but always offer surprises #futurelib #framtidsbibblan http://flic.kr/p/9RNh4H

11.10.2. Local libraries w. global ressources #futurelib #cyc4lib #framtidsbibblan - What do you think? http://flic.kr/p/9RRchh

11.11. @cajsab

11.11.1. Är det så att Sveriges kommuner tävlar om att ha häftigast biblioteksverksamhet funderar vi idag på #bibliotek?

12. fler frågor

12.1. 11

12.1.1. @eliahl: Hur kommer @akenyg s 10 frågor att återspeglas i biblioteksstatistiken? Vår dag har i stort handlat om #framtidsbibblan .& problemen med att beskriva både nya medier, tjänster och arbetssätt i vår fyrkantiga värld av siffror. Hur mäter man?

12.2. 12

12.2.1. Hur samarbetar biblioteken med vuxenutbildningen i framtiden?

12.2.1.1. @akenyg

12.2.1.1.1. via digitala lärteam, helt frikopplade från biblioteksrummet

12.3. 13

12.3.1. Vilken tycker du är d stora framtidsfrågan när det gäller barn&unga?

12.3.1.1. @envackerdag

12.3.1.1.1. Behovet av rejäl skolbibliotekspolitik

12.3.1.2. @andreahof

12.3.1.2.1. Det stora stora är LÄSA, läsning läsning läsning. Handlar varken om kvalité eller format eller rummet etc