Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Krig by Mind Map: Krig

1. Hvad har vi lært af 2. verdenskrig

1.1. Jeg vil søge på nettet

1.1.1. google

1.1.2. læse artiklen, Sådan boede og levede danskerne under besættelsen

1.1.3. Vi skal lære af fortidens fejl

1.1.4. https://www.folkeskolen.dk/33819/historien-skal-laere-os-at-

1.1.5. Introduktion til FN - Hvordan begyndte FN?

2. Kan man lære af sine fejl

2.1. Lære jeg af mine fejl?

2.1.1. depression

2.1.2. motion

2.1.3. skoleskift