İNSANDA SİNİR SİSTEMİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
İNSANDA SİNİR SİSTEMİ by Mind Map: İNSANDA SİNİR SİSTEMİ

1. Merkezi Sinir Sistemi

1.1. Beyin

1.1.1. Ön Beyin

1.1.1.1. Uç Beyin

1.1.1.2. Ara Beyin

1.1.1.2.1. Talamus

1.1.1.2.2. Hipotalamus

1.1.1.2.3. Epitalamus

1.1.2. Orta Beyin

1.1.3. Arka Beyin

1.1.3.1. Beyincik

1.1.3.2. Omurilik Soğanı

1.1.3.3. Pons

1.2. Omurilik

2. Çevresel Sinir Sistemi

2.1. Duyu Bölümü

2.2. Motor Bölümü

2.2.1. Somatik Sinir Sistemi

2.2.2. Otonom Sinir Sistemi

2.2.2.1. Sempatik Sinir Sistemi

2.2.2.2. Parasempatik Sinir Sistemi

3. Sinir Sistemi Hücreleri

3.1. Nöron

3.1.1. Dentrit

3.1.2. Gövde

3.1.3. Akson

3.1.3.1. Miyelinli

3.1.3.2. Miyelinsiz

3.1.4. Akson Ucu

3.2. Nöroglia Hücreleri

3.2.1. Glia

3.2.2. Astrositler

3.2.3. Oligodentrositler

3.2.4. Schwann

3.2.5. Ependim

3.2.6. Mikroglia