Simulacija rada liječničke ordinacije

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Simulacija rada liječničke ordinacije by Mind Map: Simulacija rada liječničke ordinacije

1. Implementacije reda

1.1. Pomoću cirkularnog polja

1.1.1. polje.h

1.2. Pomoću pokazivača

1.2.1. pokazivač.h

2. IZBORNIK

2.1. 1. Generiranje niza od N parova

2.2. 2. Simulacija čekaonice

2.3. 3. Modifikacija simulacije čekaonica

2.4. 9. Izlaz iz programa

3. ATP red - operacije

3.1. FrontQ(Q)

3.2. EnQueueQ(x,Q)

3.3. DeQueueQ(Q)

3.4. InitQ(Q)

3.5. IsEmptyQ(Q)

4. Funkcije u programu

4.1. Generiranje pacijenata

4.1.1. Generiranje parova slučajnih brojeva

4.1.2. Generiranje prioriteta za svaki par

4.2. Simulacija rada čekaonice

4.2.1. Stanje reda

4.2.2. Vrijeme

4.3. Modifikacija (čekaonice)

4.3.1. Sortiranje pacijenata s prioritetom

4.3.2. Simulacija

5. Glavni program

5.1. Uključene biblioteke

5.1.1. iostream

5.1.2. cstdlib

5.1.3. polje.h