Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IDENTITET by Mind Map: IDENTITET

1. Kønsroller

1.1. Kan skabe rollekonflikt

2. Socialisering

2.1. Værdier

3. Identitetens fire neveauer

4. Kerneidentitet

4.1. er/er ikke foranderlig

4.2. Eksisterer/ eksistere ikke

5. Sociale medier

5.1. Identitet på nettet

6. Identitet på internettet

6.1. Anderledes end andre identiteter

6.2. Kan Ændres nemt

6.3. distraherende

7. Roller/rolleforventning

7.1. Normer

7.1.1. Forældre

7.1.1.1. Samfundet

7.1.2. Samfundet

7.2. Samfundet

8. Rollekonflikt

8.1. Kan skabes af kønsroller