کارآفرینی

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
کارآفرینی by Mind Map: کارآفرینی

1. تعریف کارآفرینی

1.1. فرایند تشخیص فرصت های اقتصادی

1.2. راه اندازی کسب و کار جدید

1.3. فراتر رفتن از امکانات موجود

1.4. ارزش آفرینی

1.5. ریسک کردن

2. ویژگی های کارآفرینان

2.1. ایجاد اشتغال

2.2. خلق ثروت

2.3. آینده نگری

2.4. خلاقیت

2.5. تحمل شکست

2.6. عملگرایی

3. چهار نوع کارآفرینان

3.1. کارآفرینی سنتی

3.2. کارآفرینان در حال رشد

3.3. کار آفرینان پروژه محور

3.4. کار آفرینان سبک زندگی

4. کار آفرینی اجتماعی

4.1. ماموریتی اجتماعی و انسان دوستانه از طریق فعالیت های مختلف کسب و کار

4.2. فعالیتی نوآورانه برای خلق ارزش اجتماعی است

4.3. کارآفرین اجتماعی به حل مشکلی می پردازد که واقعاً مشکل جامعه است و برای حل آن تقاضایی وجود دارد

5. ویژگی های کسب و کار

5.1. فروش یا انتقال کالاها و خدمات برای کسب ارزش

5.2. معامله ی کالاها و خدمات

5.3. تکرار معاملات

5.4. انگیزه سود

5.5. فعالیت توام با ریسک

6. انواع کسب و کار

6.1. کسب وکارهای کوچک

6.1.1. کسب و کار هایی که تعداد افراد شاغل در آن کمتر از 51نفر باشد. مانند کسب وکارهایی خانگی

6.2. کسب و کارهای متوسط

6.2.1. کسب وکارهایی هستند که تعداد افراد شاغل در آن بین 51تا 511نفر باشد.مانند فروشگاه های زنجیره ای

6.3. کسب وکار بزرگ

6.3.1. کسب وکار هایی هستند که تعداد افراد شاغل در آن بیشتر از 511نفر باشد .مانند شرکت هایی چون ایران خودرو ،سایپا ،بانک ها

7. فرایند کارآفرینی

7.1. خودارزيابي و کسب آمادگي

7.2. شناسايي و ارزيابي فرصت

7.3. نوآوري و ايده يابي

7.4. تدوين طرح كسب وكار

7.5. تامين منابع مورد نياز

7.6. تاسيس و راه اندازي کسب و کار

7.7. اداره بنگاه و تثبيت آن