Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cellekerne by Mind Map: Cellekerne

1. Eukaryot = Efter kerne

2. Prokaryot = Før Kerne

3. Karyot = Kerne

4. Findes kun i Eukaryote celler

5. Kernemembran

6. Også kaldt nukleus