Is er uiteindelijk zin?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Is er uiteindelijk zin? by Mind Map: Is er uiteindelijk zin?

1. Nee

1.1. Atheïsme NIHILISME

1.1.1. de filosofische visie dat niets zin geeft aan het leven, geen God maar ook de medemensen of natuur niet

1.2. Atheïsme AGNOSTICISME

1.2.1. (letterlijk: zonder kennis, niet denkbaar, je kan het niet weten) menselijke geest kan bestaan van God of niet-God niet denken, dit is een principieel standpunt, de vooruitgang v/d wetenschap zal dit niet veranderen

2. ik hou me daar niet mee bezig

2.1. Atheïsme, levensbeschouwelijke onverschilligheid

3. Ja

3.1. IMMANENT

3.1.1. alles wat zich in het hier en in het nu afspeelt (vb. leven voor je familie/ natuur/ lief)

3.1.1.1. 1) Boeddhisme (geen dienst aan God)

3.1.1.2. 2) Natuurgodsdiensten

3.1.1.3. 3) (Vrijzinnig) humanisme (er bestaat niets buiten mens dat zin geeft aan h/leven --> mens is vrij om zelf zin te geven aan h/ leven)

3.1.1.3.1. Vb. lekenconsulent --> iemand die komt met de bedoeling om je te ondersteunen vanuit zij eigen levensbeschouwing (als je bv. in ziekenhuis ligt)

3.2. IMMANENT-TRANSCENDENT

3.2.1. 1) Jodendom: God trekt mee in de geschiedenis, zie de Ark v/h Verbond in de woestijn

3.2.2. 2) Christendom: God wordt mens in Jezus

3.3. TRANSCENDENT

3.3.1. Zelfoverstijging: de zin v/h leven wordt gezocht in wat het leven of het aardse overstijgt

3.3.1.1. 1) Hindoeïsme: de wereld is slechts schijn, het doel is om hieraan te ontsnappen, het absolute is het belangrijkste

3.3.1.2. 2) Islam: God is de compleet Andere, God is groot, 99 namen voor Allah want de 100ste is onuitspreekbaar voor de mens