Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Дійсні числа by Mind Map: Дійсні числа

1. Натуральні числа Використовуються при лічбі Наприклад, 2, 6, 134, 8

1.1. Позначаються N

1.2. Парні Діляться націло на 2 Наприклад, 4, 12

1.3. Непарні Не діляться на 2 Наприклад, 3, 9

2. Цілі числа

2.1. Всі натуральні числа

2.2. Протилежні до натуральних Протилежні числа рівні за модулем, але різні за знаком. Наприклад, -6, -23

2.3. Число 0

2.4. Позначаються Z

3. Раціональні числа Числа, які можна подати у вигляді дробу m/n, де m - ціле число, n - натуральне число

3.1. Наприклад, -3/5, -98, 32/45

3.2. Позначаються Q

4. Ірраціональні числа Числа, які не можна подати у вигляді дробу m/n, де m - ціле число, n - натуральне число

4.1. Позначаються I