Javno zdravstvo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Javno zdravstvo by Mind Map: Javno zdravstvo

1. - Opće prihvaćenje koncepta zdravlja za sve - smanjenje nejednakosti u zdravlju i zdravlja u svim politikama i sektorima - poimanje investiranja u zdravlje kao najisplativije investicije u rast i ravzoj društva

2. Što je javno zdravstvo

2.1. Omogućavanje jasnog i učinkovitog prepoznavanja aktualnih javnozdravstvenih potreba populacije i predviđanje budućih trendova

2.2. Osigurati preduvjete za ičinkovito upravljanje istima, s osnovnim ciljem očuvanja i unraprjeđivanja zdravlja populacije

3. Usluge i djeltanosti

3.1. Epidemiološka ambulanta

3.2. Mikrobioliške usluge

3.3. Ispitivanje hrane

3.4. Ispitivanje vode

3.5. ispitivanje predmeta opće uporabe

3.6. Sanitarni pregled i iskaznice

3.7. Savjetovalište za pravilnu prehranu i tjelesnu aktivnost

3.8. Savjetovalište za promicanje mentalnog zdravlja

3.9. Savjetovalište za hiv/spolno zdravlje

3.10. Tečaj higijenskog minimuna

3.11. Registar djelatnika u zdravstvu

3.12. Školska medicina, mentalno zdravlje i prevencija ovisnosti

4. Djelatnosti

4.1. Epidemiologija zaraznih bolesti i kroničnih masovnih nezaraznih bolesti

4.2. Javno zdravstvo

4.3. Zdravstveno prosvjećivanje s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti

4.4. Zdravstvena ekologija

4.5. Mikrobiologija

4.6. Školska medicina

4.7. Mentalno zdravlje

4.8. Prevencija ovisnosti

5. U varaždinskoj županiji vodeći javnozdravstveni problemi su: kronične bolesti, alergijske i maligne bolesti te bolesti ovisnosti

6. Za postizanje temeljne svrhe javnog zdravstva neophodno je: