Απλό Ηλεκτρικό Κύκλωμα

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Απλό Ηλεκτρικό Κύκλωμα by Mind Map: Απλό Ηλεκτρικό Κύκλωμα

1. καλώδια

2. διακόπτης

3. καταναλωτής(λυχνία)

4. πηγή(μπαταρία)