CHỌN LỌC GIỐNG VẬT NUÔI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHỌN LỌC GIỐNG VẬT NUÔI by Mind Map: CHỌN LỌC GIỐNG VẬT NUÔI

1. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHỌN LỌC

1.1. Ngoại hình, thể chất

1.1.1. Ngoại hình

1.1.1.1. Là hình dáng, đặc điểm bên ngoài

1.1.1.2. Giúp đánh giá các tình trạng chung

1.1.2. Thể chất

1.1.2.1. Là chất lượng bên trong

1.1.2.2. Đặc trưng bởi tính di truyền và điều kiện sống

1.2. Khả năng sinh trưởng, phát dục

1.2.1. Đánh giá sinh trưởng

1.2.1.1. tốc độ tăng khối lương cơ thể, mức tiêu tốn thức ăn

1.2.2. Khả năng phát dục và thành thục tính dục

1.2.2.1. theo độ tuổi từng giống

1.3. Sức sản xuất

1.3.1. Là khả năng tạo ra thú sản

1.3.2. Phụ thuộc vào nhiều chế độ

1.3.2.1. chăm sóc

1.3.2.2. nuôi dưỡng

1.3.2.3. đặc điểm cá thể

2. PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC

2.1. Chọn lọc giống hàng loạt

2.1.1. Là chọn những cá thể có đặc điểm vượt trội để giữ lại làm giống

2.1.2. Áp dụng khi cần một số lượng lớn hoặc trong thời gian ngắn

2.1.3. Ưu điểm

2.1.3.1. dễ tiến hành

2.1.3.2. ít tốn kém

2.1.3.3. có thể thực hiện trong quá trình sản xuất

2.1.3.4. hiệu quả với tính trang có hệ số di truyền cao

2.1.4. Nhược điểm

2.1.4.1. hiệu quả chọn lọc không cao

2.2. Chọn lọc cá thể

2.2.1. Phương pháp này để chọn lọc được giống