TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TARİHİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TARİHİ by Mind Map: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TARİHİ

1. DESTAN DÖNEMİ

1.1. sözlü

1.2. yazılı

2. MODERN DÖNEM

2.1. tanzimat dönemi

2.2. servetifünün dönemi

2.3. fcriati dönemi

2.4. miili edebiyat

2.5. cumhuriyat dönemi

2.5.1. 1923-1940

2.5.2. 1940-1960

2.5.3. 1960-1980

2.5.4. 1980-günümüz

3. dini dönem

3.1. halk edebiyatı

3.2. divan edebiyatı