Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Oliver by Mind Map: Oliver

1. Skizofreni

1.1. Årsager

1.1.1. Stresse, medfødt sårbarhed, Misbrug af Hash og stoffer, Psykologiske af stress faktorer.

1.2. Symptomer

1.2.1. Positive

1.2.1.1. hallucinationer og vrangforestillinger samt katatonen.

1.2.2. Negative

1.2.2.1. Affektforstyrrelser, Social tilbagetrækning, Ambivalens.

1.2.3. Andre Symptomer

1.2.3.1. Sproglig tankeforstyrrelse, Tanke påvirkning, Kognitive forstyrrelse og andre psykiske symptomer.

2. Psykotisk

2.1. Nedsat af realitetstestning dvs(problemer med at skelne mellem hvad er virkeligt, og hvad er der uvirkeligt.)psykose er personen ofte uro eller forvirret, vrangforestillinger og hallucinationer. Personen hjem er et helt rod, han lugter, han ikke kan finde ud af, hvad skal han gøre med sin daglige live. Personen har ikke god hygiejne. Personen har socialt problem fx. ikke være i stand til at have en god kommunikation med deres familie. psykose er en psykisk tilstand, hvor personen mister evne til at afstemme egen oplevelser og forestillinger med omverden og derfor i tiltagende grad leve i en verden af egne forvrængede forestillinger.

3. Symptomer

3.1. Forandringer i følelseslivet, inaktiv ,initiativ løs ,sociale problemer, isolere sig, indadvendt, manglende hygiejne, manglede adl, aggressive opførelse, hørehallucinationer, vrangforestillinger ,paranoide og megalomane.

4. sårbarheds modellen

4.1. Biologisk

4.1.1. han er medfødt med det. Han kan have arvet det fra sine forældre, eller flere generationer bagud. Forældrene blev skilt, da Oliver som giver risiko for udvikling af psykisk sygdom.

4.2. Psykisk

4.2.1. Han følger sig voldsom og Oliver har voldsom ,angst. Han skiftede ikke tøj og gik sjældent i bad. Han kan ikke kommuniker med forældre. Han er ensom og mister sin social liv. Problemer at håndtere følelser.

5. Evaluering

5.1. Vi har haft et møde med Oliver og kan konkludere at det ligger i hans barndomsoplevelser og at han kan være medfødt med det, altså biologisk. Han nævner at moren og faren blev skilt da han var 10 år gammel, og at han har været valgt at være inaktiv og holde sig for sig selv i mange år, før det udløser sig.