SİSTEM YAKLAŞIMI MODELİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SİSTEM YAKLAŞIMI MODELİ by Mind Map: SİSTEM YAKLAŞIMI MODELİ

1. PROBLEMİN TANIMI

1.1. Amacın Belirlenmesi

1.1.1. Komisyon Üyelerinin Seçilmesi

2. GELİŞME

2.1. İçeriğin Seçimi

2.1.1. Öğrenciye Dönük Amaçların Yazılması

2.1.1.1. Amaçların Davranışa Dönüştürülmesi

2.1.1.1.1. Uygun Ders Planlarının Yazılması

3. DEĞERLENDİRME

3.1. Sonuçların Değerlendirilmesi

3.1.1. Sürekli Dönüt Sağlanması