Вільний обіг товарів (Free movement of goods)

Free movement of goods

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Вільний обіг товарів (Free movement of goods) by Mind Map: Вільний обіг товарів  (Free movement of goods)

1. Заборона митних тарифів/фіскальних обмежень і аналогів (custom duties and charges having equivalent effect)

1.1. імпортного/експотрного мита (import/export duties)

1.1.1. ДФЄС:30

1.2. податкової дискримінації (щодо іноземних товарів)

1.2.1. ДФЄС:110

2. Заборона квот на імпорт/експорт та інших "кількісних" обмежень і аналогів (measures having equivalent effect)

2.1. ДФЄС:34 (35)

2.1.1. Dassonville (C-8/74)

2.1.2. Keck (C-267/91, C-268/91)

2.1.3. Buy Irish (C-249/81)

2.1.4. Sunday Trading (C-145/88)

2.1.5. Spanish Strawberry (C-265/95)

2.2. допустимі відхилення

2.2.1. обов'язкові вимоги/ об'єктивні потреби (mandatory requirements)

2.2.1.1. Cassis de Dijon (C-120/78)

2.2.2. категорії загального блага (general/legitimate interest)

2.2.2.1. ДФЄС:36

3. інші "економічні свободи"

3.1. вільне пересування працівників/осіб (free moovement of workers/persons (ст.45)

3.2. свобода надання послуг (freedom to provide services) (ст.56)

3.3. вільний обіг капіталу/платежів (free movement of capital/payments) (ст.63)

3.4. свобода заснування (бізнесу) (right/freedom of establishment) (ст.49)

4. інші ключові положення ДФЄС

4.1. державні монополії (state monopolies) (ст.37)

4.2. державна допомога/субсидії (state aids) (ст.107)

4.3. адаптація законодавства (aproximation of laws) (ст.114)

4.4. ст.ст. 346, 347, 348

4.5. ст.351