Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VŨ GIA 2021 by Mind Map: VŨ GIA 2021

1. THAY ĐỔI PHẦN MỀM GIAO TIẾP NỘI BỘ. DINGTALK TRELLO ZALO

2. VẬN CHUYỂN

2.1. KHÁCH HÀNG

2.1.1. TÌM KIẾM KH MỚI

2.1.1.1. GROUP FACEBOOK

2.1.1.1.1. AUTO COMMENT 5-10 HỘI NHÓM 1 NGÀY

2.1.1.2. FANPAGE

2.1.1.2.1. 1 BÀI 1 NGÀY. 1 BÀI ADS 1 TUẦN

2.1.1.3. WEBSITE

2.1.1.3.1. XÂY XỰNG 2 WEBSITE VỆ TINH. 1 LANDING PAGE

2.1.1.4. KH BÊN NGOÀI

2.1.1.5. ZALO PAGE

2.1.2. CARE KH CŨ

2.1.2.1. CHUYỂN KHÁCH HÀNG SANG ZALO PAGE

2.1.3. CSKH

2.1.3.1. CÓ 1 NGƯỜI XỬ LÍ CÁC VẤN ĐỀ CỦA KHÁCH HÀNG RIÊNG. XỬ LÍ CÁC VẤN ĐỀ CỦA KHÁCH HÀNG TRONG VÒNG 30 PHÚT.

2.1.3.1.1. XỬ DỤNG ZALO PAGE ĐỂ SUPPORT

2.2. HỆ THỐNG

2.2.1. WEBSITE

2.2.1.1. BETA 1 THÁNG. FINAL 1 THÁNG

2.2.1.1.1. BETA CHO KHÁCH HÀNG TEST LUÔN.

2.2.2. APP IOS/ANDROID

2.2.2.1. DEMO IOS 1 THÁNG ANDROID 1 THÁNG. FINAL ALL 1 THÁNG

2.2.2.1.1. BETA CHO KHÁCH HÀNG TEST LUÔN

2.3. XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

2.4. NHÂN SỰ

2.4.1. ĐIỀU CHỈNH PHONG THÁI LÀM VIỆC VỚI KHÁCH HÀNG

3. BÁN HÀNG

3.1. SHOPEE

3.1.1. BÁN HÀNG LÂU DÀI. LỢI NHUẬN GỘP 10%. TỶ LỆ KHÁCH HÀNG QUAY LẠI 50%. BUILD 50 SKU. 1 SKU HERO. LÊN SHOP YÊU THÍCH

3.1.1.1. TÌM KIẾM NGÀNH HÀNG

3.1.1.2. PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ

3.1.1.2.1. GIÁ BÁN

3.1.1.2.2. LƯỢT BÁN

3.1.1.2.3. TÊN SẢN PHẨM

3.1.1.2.4. FEEDBACK KHÁCH HÀNG

3.1.1.2.5. HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

3.1.1.3. TẠO SHOP

3.1.1.4. SEEDING

3.1.1.4.1. CHẠY QUẢNG CÁO TĂNG TRUY CẬP

3.1.1.4.2. SỬ DỤNG CÁI HỘI NHÓM REVIEW SẢN PHẨM ĐỂ BUFF TRAFIC

3.2. FACEBOOK

3.2.1. BÁN SẢN PHẨM THỜI VỤ

3.2.1.1. 1 SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC

3.2.1.2. 1 SẢN PHẨM RÁC CHẠY SONG SONG

3.2.1.3. TEST SANG PHẨM GỐI

3.2.2. XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

3.2.2.1. BÁN TRÊN FACEBOOK

3.2.2.2. TẠO THÊM WEBSITE

4. ĐÀO TẠO

4.1. MỞ LỚP

4.1.1. NỬA CUỐI NĂM MỞ CÁC LỚP VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI THÁI NGUYÊN

5. TÀI CHÍNH NỘI BỘ

5.1. THỐNG KÊ LẠI TÀI CHÍNH 2020

5.2. THỐNG KÊ TÀI CHÍNH MỚI HẰNG NGÀY 2021

5.3. TRẢ LƯƠNG HÀNG THÁNG CHO NHÂN VIÊN

5.3.1. TRẢ LƯƠNG CỐ ĐỊNH THEO TỪNG THÁNG. DEAL LẠI LƯỢNG CHO NHÂN VIÊN

5.4. CỐ ĐỊNH TIỀN SINH HOẠT. THẮT CHẶT CHI TIÊU

5.5. VỐN XOAY VÒNG

6. THAY ĐỔI LẠI GIẤY TỜ CÔNG TY