E-UČENJE

E-UČENJE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
E-UČENJE by Mind Map: E-UČENJE

1. Karakteristike učenja na daljinu

1.1. Upis tečaja

1.1.1. Dobivanje početnih informacija

1.1.2. Podrška prije prijave

1.1.3. Materijali za samostalno učenje

1.1.4. Upoznavanje s tečajem

1.2. Opće osobine tečaja

1.2.1. Studentsko vodstvo i potpora

1.2.2. Korištenje medija

1.3. Vrste parametara koji se moraju utvrditi

1.3.1. Učenje lekcija

1.3.2. Seminarski rad

1.3.3. Provjera znanja

2. Cilj učenja na daljinu

2.1. Otvaranje pristupa učenju

2.1.1. Učenje na daljinu za studente gdje god da se nalaze

2.1.2. Povećan pristup učenju uklanjanjem nepotrebnih prepreka

2.2. Odgovori na potrebe studenata

2.2.1. Dozvoliti studentima što je moguće više slobode kako bi mogli odrediti svoje ciljeve

2.2.2. Pomoć studentima da prepoznaju svoje mogućnosti

2.2.3. Poticanje cjeloživotnog obrazovanja

2.3. Dizajn materijala samoučenja

2.3.1. Osigurati da je nastavni materijal samouprave strukturiran na logičan način

2.3.2. Korištenje multimedijskog pristupa bi se olakšalo učenje

2.3.3. Poticanje dubljeg, a ne površnog učenja

2.4. Potpora studenata

2.4.1. Osigurati odgovarajuću podršku na raspolaganju studentima kada im je potrebna pomoć

2.4.2. Pobrinuti se da podršku uzima u obzir lokalni uvjeti

2.5. Isplativosti

2.5.1. Optimizirati studentski broj

2.5.2. Decentralizacija studentske potpore

2.6. Kvaliteta materijala i sustava

2.6.1. Osigurati da materijali za samoučenje te sistemi za podršku studenata budu najviše moguće kvalitete

3. Razvoj materijala i sustava

3.1. Principi na kojima se gradi razvoj

3.1.1. Osigurati kvalitetu konačnih proizvoda

3.1.2. Poticanje kreativnog razmišljanja i značajne izmjene pogleda

3.2. Prva faza u razvojnom procesu

3.2.1. Razvoj ishoda učenja

3.2.2. Okvir za tečaj

3.2.2.1. Identificiranje karakteristika ciljne skupine i njenih spoznaja

3.2.2.2. Pojašnjavanje ciljeva predloženog tečaja

3.2.2.3. Odlučivanje o strukturi tečaja

3.2.3. Materijali i sustav za razvijanje

3.3. Ostale faze razvojnog procesa

3.3.1. Razvoj srži i sadržaja za priručnike učenja nastavne jedinice

3.3.2. Razvijanje samostalnog učenja u potpunosti

3.4. Osiguranje i kontrola kvalitete

3.4.1. Nacrt plana za tečaj

3.4.2. Prikupljanje podataka

3.4.2.1. Intervju

3.4.2.2. Anketni listići

3.4.3. Analiza podataka

4. Potpore institucija

4.1. Uporaba medija

4.1.1. Iskorištavanje snage jednog medija

4.1.2. Iskorištavanje kombinacija jednostavnih medija

4.1.3. Korištenje medija za omogućavanje analize i diskusije

4.1.4. Korištenje kompjuterske konferencije

4.2. Savjetovanje - centar za podršku

4.2.1. Upisivanje tečaja

4.2.2. Odabir predmeta i programa studija

4.2.3. Osobni problemi koji utječu na studiranje

4.3. Dobivanje akademske potpore

4.3.1. Učiteljeva podrška

4.3.1.1. Vježbe

4.3.1.2. Audio-konferencije

4.3.2. Podrška među studentima