Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HÀNH ĐỘNG by Mind Map: HÀNH ĐỘNG

1. GĐ TÀI CHÍNH

1.1. TRƯỞNG BỘ PHẬN KẾ TOÁN

2. GĐ SẢN XUẤT

2.1. TRƯỞNG BỘ PHẬN THIẾT KẾ

2.1.1. chuyên viên thiết kế 3D diễn họa

2.2. trưởng bộ phận sản xuất

2.2.1. chuyên viên triển khai 2d , sketup

2.2.2. BỘ PHẬN SẢN XUẤT

2.2.2.1. thợ sản xuất

2.2.2.2. thợ phụ

2.2.3. BỘ PHẬN LẮP ĐẶT

2.2.3.1. thợ lắp đặt

2.2.3.2. Phụ lắp đặt

2.2.4. BỘ PHẬN SƠN

2.2.5. BỘ PHẬN BẢO HÀNH , BẢO TRÌ

3. GĐ NHÂN SỰ

3.1. tuyển dụng

3.2. đào tạo

4. GĐ BÁN HÀNG

4.1. BỘ PHẬN TRUYỀN THÔNG , QUẢNG CÁO

4.2. BỘ PHẬN BÁN HÀNG

4.3. BỘ PHẬN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG