Refleksionsreport

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Refleksionsreport by Mind Map: Refleksionsreport

1. Indledningen

1.1. Bloggen er i sit udgangspunkt personlig

1.2. Uformel og individuel

2. Problemformulering

2.1. Nyt punkt

3. Tema/Tekster

3.1. Dannelse contra læring

3.1.1. Klafki - dannelsesteori og didaktik

3.1.2. Illeris Læringsteoriens elementer

3.2. Formel og uformel læring

3.2.1. Wenger teksten

3.2.2. Parker: A Mise-en-Scéne for the Theatrical

3.3. Kollektiv og individuel læring

3.3.1. Batchelor: Have students got a voice?

3.4. Medieret undervisning og læring

3.4.1. Poore: Digital Literacy: Human Flourishing and

3.4.2. Friesen: The Place of the Classroom and the space of the screen

4. Analyse

5. Kritik

6. Konklusion