LÝ THUYẾT DOWN CƠ BẢN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LÝ THUYẾT DOWN CƠ BẢN by Mind Map: LÝ THUYẾT DOWN CƠ BẢN

1. 6. Xu hướng có tính tiếp diễn

1.1. Một xu hướng được giả định là vẫn tiếp tục cho đến khi có dấu hiệu thực sự về sự đảo chiều.

2. 1. Giá phản ánh tất cả trừ ý chúa

3. 2. Phân loại xu hướng thị trường

3.1. Xu hướng Cấp1

3.2. Xu hướng Cấp 2

3.3. Xu hướng nhỏ

3.4. 3 giai đoạn của thị trường giá lên

3.4.1. 1. Tích lũy

3.4.2. 2. Tăng trưởng vững chắc

3.4.3. 3. Tăng nóng và quá mua

3.5. 3 giai đoạn của thị trường giá xuống

3.5.1. 1. Phân phối

3.5.2. 2. Bán tháo hỗn loạn

3.5.3. 3. Triệt tiêu nhu cầu mua

3.6. Lý thuyết Schabacker

3.6.1. Dấu hiệu kết thúc thị trường giá lên

3.6.1.1. Khối lượng tăng đột biến

3.6.1.2. CP phổ biế tăng mạnh trong khi các công ty khác phá sản

3.6.1.3. Lãi suất cao

3.6.1.4. CP thành chủ đề bàn tán ở khắp nơi, tin tốt ra liên tục

3.6.2. Dấu hiệu kết thúc thị trường giá xuống

3.6.2.1. Khối lượng giao dịch tẻ nhạt

3.6.2.2. Giá hàng hóa giảm

3.6.2.3. CP đề giảm, tin xấu ở khắp mọi nơi

4. 3. Các chỉ số bình quân cùng xác nhận xu hướng thị trường

5. 4. Khối lượng giao dịch song hành với xu hướng thị trường

5.1. Khối lượng giao dịch cần xác nhận xu hướng

5.2. Khối lượng thường tăng trong suốt xu hướng chính (dù là tăng or giảm)

5.3. Khối lượng giảm khi xu hướng điều chỉnh

6. 5. Chỉ nên sử dụng mức giá đóng cửa để nghiên cứu