Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ICT by Mind Map: ICT

1. ICT Onderwijs

1.1. Digi-borden

1.2. Laptops

1.3. Methode Ambrasoft

1.4. Methode Leeslijn

2. ICT Samenleving

2.1. Internet

2.2. Laptops

2.3. Digitaal pesten

2.4. E-mail

3. ICT Stageschool

3.1. Iedere klas Digibord

3.2. Laptops

3.3. Methode Ambrasoft

3.4. Methode Leeslijn

3.5. Leerling Volgsysteem

3.6. Leerkrachten kopieerpasjes

3.7. Leerkrachten eigen e-mail adres

4. ICT Vervolgstudie

4.1. Social Studies @ Fontys Tilburg

4.2. Mindmapping

4.3. Digitaal portfolio

4.4. Google Docs

4.5. Opdrachten uitwerken

5. ICT Periode 10