COMMUNICATIE IN DE KLAS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
COMMUNICATIE IN DE KLAS by Mind Map: COMMUNICATIE IN DE KLAS

1. Efficient Communiceren

1.1. Verbaal

1.1.1. Duidelijke instructies en lesdoelen

1.1.2. Goed stemvolume

1.1.3. Duidelijke intonatie en vlot tempo

1.1.4. Verzorgde uitspraak

1.2. Non-Verbaal

1.2.1. Oogcontact

1.2.2. Open lichaamshouding

1.2.3. Handgebaren (niet overdrijven)

1.2.4. Interactie met leerlingen

1.2.5. Uitstraling

2. Moeilijkheden

2.1. Goed inspelen op antwoorden van leerlingen

2.2. Grote groep in hand/aandachtig houden

2.3. Elke leerling betrekken

2.4. Steeds enthousiast blijven

2.5. Vernieuwend zijn

2.6. Ontspannen overkomen

3. DO's

3.1. Variëren

3.2. De leerlingen zelf aan het woord laten

3.3. De les luchtig houden

3.4. Alle leerlingen bij de les betrekken

3.5. Herhalen

4. DON'Ts

4.1. Te veel in de klas rondlopen

4.2. Vervallen in dialectische uitdrukkingen

4.3. Geforceerd spreken

4.4. Overdreven gebaren maken

5. Missing

5.1. Gebruik van digitale hulpmiddelen

5.2. Bordstructuur

5.3. Visualisering