5 sociala saker

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
5 sociala saker by Mind Map: 5 sociala saker

1. Multifunktionella kollaborativa ytor

1.1. molntjänster

1.2. Zoho

1.3. Google Buzz

1.4. Google Wave

2. 4. Wikis

2.1. Varför?

2.1.1. Dela redaktörskap

2.1.1.1. kollegor

2.1.1.2. kunder

2.2. Vad?

2.2.1. Wikipedia

2.2.2. Wikispaces

2.2.3. Editme

2.2.4. Mindtouch

2.2.5. Zoho WIki

2.2.6. TiddlySpot

2.2.7. ProjectForum

2.2.8. Wetpaint

2.2.9. LittleWiki

2.2.10. Stikipad

2.2.11. PBworks

2.2.12. Socialtext

2.2.13. Wikispaces

2.2.14. Google Sites

3. 3. RSS

3.1. Varför?

3.1.1. Dela nyheter

3.1.1.1. kollegor

3.1.1.2. kunder

3.2. Vad?

3.2.1. Google Reader

4. 1. Sociala bokmärkestjänster

4.1. Varför?

4.1.1. Dela webbresurser

4.1.1.1. kollegor

4.1.1.2. kunder

4.2. Vad?

4.2.1. Delicious

4.2.2. Diigo

4.2.3. Fler...

4.2.4. DIGG

4.2.5. StumbleUpon

4.2.6. X-marks

5. 2. Mikrobloggning

5.1. Varför?

5.1.1. Dela statusmeddelanden

5.2. Vad?

5.2.1. kunder

5.2.1.1. Twitter

5.2.1.1.1. Varför?

5.2.1.1.2. Hur?

5.2.2. kollegor

5.2.2.1. Yammer

5.2.2.1.1. Varför?

6. 5. Sociala nätverk

6.1. Varför?

6.1.1. Icke-linjärt

6.1.2. Kollaborativt

6.1.3. Relationellt

6.1.4. Peer2peer

6.1.5. Allt i ett

6.2. Vad?

6.2.1. NING

6.2.1.1. BiblFeed

6.2.1.2. Dela

6.2.2. Geo

6.2.2.1. Gowalla

6.2.2.2. Foursquare

6.2.3. Facebook

6.2.4. Google

7. Sociala medier

7.1. Varför?

7.1.1. Dela

7.1.2. Inspirera

7.1.3. Engagera

7.1.4. Nätverka

7.1.5. Utveckla

7.2. Vad?

7.3. Hur?

8. AGENDA

8.1. INTRO 1 Sociala bokmärkestjänster 2 Mikrobloggning WORLD CAFE - MIKROBLOGGNING - myndigheter - statliga bibliotek 3 RSS 4 Wikis 5 Sociala nätverk WORLD CAFE - SOCIALA MEDIER I STATLIGA BIBLIOTEK - hinder - möjligheter