Epicurus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Epicurus by Mind Map: Epicurus

1. Worden onderdrukt door Epicurus

2. Hedonisme

2.1. Verlangens

2.1.1. sober en ascetisch leven

2.1.2. alleen natuurlijke en noodzakelijke verlangens worden vervuld

2.1.3. natuurlijke maar niet noodzakelijke verlangens worden zo veel mogelijk beperkt

2.1.4. niet noodzakelijke en niet natuurlijke verlangens worden zo veel mogelijk onderdrukt

2.1.5. deze leer werd in zijn tuin onderweze en gepraktiseerd

2.2. Angsten

2.2.1. Angst voor goden

2.2.2. Angst voor dood

3. Het lichaam

3.1. zal na onze dood uiteenvallen zodat we onze waarneming van pijn en genot verliezen

4. De wereld

4.1. onze wereld maakt deel uit van oneindige hoeveelheden werelden en atomen

4.2. Wereld is natuurlijk ontstaan en zal natuurlijk weer verdwijnen

5. Gezegde

5.1. Wanneer wij er zijn is de dood er niet en wanneer de dood er is zijn wij er niet meer

6. De dood

6.1. Door de dood te beschouwen als iets wat ons niet aangaat zullen we zowel de angst voor de dood als ons loos verlangen naar onsterfelijkheid verdwijnen

6.2. de hedonist kiest dus voor het genotvolle aardse leven en niet voor een eeuwig leven

7. De goden

7.1. goden bestaan, we hebben immers heldere kennis van hen, maar zoals de meeste mensen hun voorstellen zijn ze niet

7.2. goddeloos is niet degene die het bestaan van de goden van de massa ontkent, maar degene die de goden toedicht wat de massa over de goden denkt

8. Het viervoudige geneesmiddel van Epicurus

8.1. vrees de goden niet

8.2. wees niet bang voor de dood

8.3. het goede is gemakkelijk te verkrijgen

8.4. het slechte is gemakkelijk te verdragen

9. 341-270

10. Huis

10.1. rond 306 v. Chr. kocht hij een huis met een tuin in athene

10.2. hier stichtte hij zijn eigen filoofische school

11. Vader van de hedonistische levenskunst

11.1. hedone betekent genot of lust

11.2. het hedonisme werd in zijn tuin

12. De tuinen van Epicurus

12.1. dit was een strak georganiseerde leefgemeenschap, een comune met een besloten karakter

12.2. men wilde zoveel mogelijk verborgen leven en niets met politiek en het openbare leven te maken hebben

12.3. men wilde in totale vriendschap de beginselen van het hedonisme in de praktijk brengen

12.4. in deze gemeenschap werden er in tegenstelling tot gebruikelijk vrouwen kinderen en slaven toegelaten

13. Heilige

13.1. voor zijn volgelingen was Epicurus een heilige

13.2. de Romeinse dichter Lucretius noemde hem: "een god die als eerste een rationeel levensplan vond dat wij nu wijsheid noemen"

14. Ziek

14.1. Epicurus moet een zeer aimabel mens zijn geweest, hij leed aan een ernstige maagkwaal die hem veel pijn bezorgde en tot grote matigheid noopte.

14.2. beroemd zijn de woorden die hij op zijn sterfbed schrijft aan zijn leerling Idomeneus: "ik schrijf dit aan jullie op deze gelukkige dag, die ook mijn laatste zal zijn, de kolieken en de pijn die de dysenterie mij bezorgen zijn zo heftig dat het erger niet mogelijk is, maar tegenover dit alles staat voor mij de geestelijke vreugde bij de herinnering aan de gesprekken die wij samen hebben gevoerd

15. Boeken

15.1. Epicurus scchreef een heleboel boeken, maar het grotendeel is door de tijd heen vergaan of vernietigd door de Christenen, die vonden ze maar gevaarlijk.

16. De mens

16.1. Epicurus zegt dat het meest wezenlijke van de mens zijn vermogen om pijn te lijden en genot of lust te ervaren

17. Menselijk welbevinden

17.1. 2 uitgangspunten

17.1.1. gevoel voor lust

17.1.2. gevoel voor onlust

18. Brieven

18.1. Brief aan Menoikeus

18.1.1. en daarom zeggen we dat lust het uitgangsdoel is van een gelukkig leven, zij is het die we hebben leren kennen als het belangrijkste goed wat van nature bij ons past en haar nemen we steeds als uitgangspunt bij het kiezen en vermijden en bij haar komen we steeds uit als wij, met onze gevoelens als richtsnoer oordelen wat goed is

18.1.2. iedere lust is doordat deze van nature bij ons past goed, maar niet iedere lust is verkiezelijk, zoals van nature ook iedere pijn een kwaad is, terwijl toch niet altijd elke pijn vernedert hoeft te worden

19. Genieten

19.1. Genieten is heel eenvoudig, het gaat niet om het bevredigen van behoefte aan rijkdom of roem, het gaat enkel en alleen om het afwezig zijn van pijn en onlust