INVESTIGUEM DE QUÉ ESTÀ FET

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
INVESTIGUEM DE QUÉ ESTÀ FET by Mind Map: INVESTIGUEM DE QUÉ ESTÀ FET

1. ACTIVITAT 1

1.1. Explorem materials de diferents artefactes

1.2. avaluació: dissenyadora (¿es motiven els nens?) nens (¿ens agradaria investigar?

2. ACTIVITAT 2

2.1. Sessió motivadora a la investigació per internet

2.2. Avaluació: dissenyadora (¿saben determinar quina informació és vàlida?) nens (ens resulta útil buscar per internet?) avaluador extern: (es motiven els nens i mantenen l'atenció durant l'activitat?)

3. ACTIVITAT 3

3.1. Iniciació a la búsqueda

3.2. Avaluació: dissenyadora (són capaços de seguir les instruccions guionitzades referents a la búsqueda?) nens (sóm capaços de realitzar búsquedes seguint les instruccions de la fitxa?)

4. ACTIVITAT 4

4.1. Búsqueda autónoma

4.2. Avaluació: dissenyadora (obtenen resultats fiables en les seures investigacions?) nens (trobem el necessari per a conèirer millor el nostre artefacte?) avaluador extern (és el prcés útil i motivador?)

5. TRANSFERÈNCIA A ALTRES ÀREES