Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pressen by Mind Map: Pressen

1. Målgruppe: mellem- og ældstegruppe

2. Mål for avisredaktionen ift. faget dansk trinmål efter 6. klasse - Indsamle og disponere stof fra ide til færdigt produkt (skrive artikler oa til avisen) - Opsætte layout der passer til afsender og modtager - Skrive funktionelt på computer - Kende til sproglige og stilistiske virkemidler

3. Hvilke kommunikationsmidler skal vi anvende?

3.1. Youtube-kanal med videoer

3.2. Hjemmeside

3.3. Reklamevideoer

3.4. Projektor / fjernsyn i halvmånen

4. Hvordan vil vi tjene penge?

4.1. Sælge annonceplads til virksomheder m.m.

4.2. Konkurrencer

4.3. Vi kan producere reklamevideoer for kunder

4.4. Vi vil være en statsstøttet presse - dog med frihed

5. Hvordan får folk til at læse avisen, se film m.m.?

5.1. Vi laver dagligt reklamefremstød for vores kommunikationsmidler

5.1.1. Indslag lavet på youtube, hvor der er reklamer mellem Reklamerne kører på iPads med forskellig placering, og der sælges efter placeringen

5.2. Eleverne vil gerne læse om dem selv når vi skriver historier om begivenhederne

5.3. Familierne vil gerne se og læse om børnenes arbejde

6. Trinmål efter 9. klassetrin dansk -Skrive struktureret og med bevidste valg i en form, der passer til genre og kommunikationssituation - Layout tekster, så de bevidst fremmer situationen - Udtrykke sig i billeder og tekst i komplekse produktioner i form af reklamer - Forholde sig kritisk til andres tekster og rette dem

7. Hvordan skal de fysiske rammer se ud?

7.1. Som en arbejdsplads - et kontor

7.2. Vi skal være i et stort klasselokale - gerne Blicker eller Blixen

8. Tidsplan

8.1. De første dage skal der være:

8.1.1. Arbejdsinddeling

8.1.2. Undervisning af elever

8.1.2.1. Nyhedsgenren

8.1.2.1.1. Nyhedsartikler

8.1.2.1.2. Baggrundsartikler

8.1.2.1.3. Reportager

8.1.2.1.4. Interview

8.1.2.1.5. Leder (skrives af redaktøren)

8.1.2.2. Programmer

8.1.3. Fastlægge arbejdsrutiner for dagen

8.1.4. Opbygge en god kultur på arbejdspladsen

8.1.4.1. "Ryste sammen -øvelser" den første dag

8.1.4.2. Fastlægge nogle grundlæggende regler

8.1.4.3. Konsekvenser for ikke udført arbejde

8.1.4.3.1. Udeblivelse af løn

8.1.4.3.2. Fyring

8.1.5. Kompetencerne

8.2. Spille bolden op til eleverne ift. hvilke medier vi skal udkomme på. Forslag fra TR og SZ: Twitter, Facebook og hjemmeside (WIX)

9. Opbygning af redaktion

9.1. Hvad skal vi bruge eleverne til, og hvor mange: 10 stk

9.1.1. 3 Journalister

9.1.2. 2 fotografer

9.1.3. It-ansvarlig ift. sociale medier og evt. hjemmeside

9.1.4. 2 redaktionschefer

9.1.5. Korrekturlæsere (skal laves af fotografer/journalister

9.1.6. Sælge reklamer

9.1.7. 2 It medarbejdere (youtube, Twitter og Facebook, opdatere hjemmeside, layoute hjemmesiden)

10. Uafklarede spørgsmål

10.1. Hvornår starter vi?

10.2. Kan eleverne komme på facebook, youtube mm. ift. elever der ikke må vises offentligt?

10.3. Økonomisk statsstøtte?

10.4. Reklamer en god ide? (iPad rundt på skolen)

10.5. Skal eleverne lave en ansøgning?

10.6. Kan WIX samkøres med sundfri.com domænet?

10.7. Kan vi have et bestemt tidspunkt om dagen som samlingspunkt med highlights fra dagen

11. Pressens rolle i byen

11.1. Vi vil gerne vise byen udadtil for forældre og andre interesserede

11.2. Vi vil gerne berette om byens udvkilng i form historier dag for dag

11.3. Informanter fra byen