Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lys by Mind Map: Lys

1. Når man brænder atomer skifter farven flamme

2. Lys er energi

3. Lys har en impuls

4. Lys kan både være en partikel og en bølge

5. Lyset bliver reflekteret alle steder man kan se

6. Lys bevøger sig med ca. 300.000 km/s

7. Farveteori

7.1. Subtraktiv

7.1.1. Magenta

7.1.2. Zyan

7.1.3. Gul

7.2. Additiv

7.2.1. Rød

7.2.2. Grøn

7.2.3. Bå

8. Niels Bohr

8.1. Kvante fysikken

8.1.1. Kvantesping mellem elektron skallerne i atomet

8.2. Atom model

9. Lyset bevæger sig i rette linjer gennem rummet

10. Farver

10.1. Hvis er alle farver

10.2. Sort er ingen farver