Thermische eigenschappen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Thermische eigenschappen by Mind Map: Thermische eigenschappen

1. PAr 4.1 Optische eigenschappen

2. inwendige energie

3. Kinetische Energie

4. Potentiele Energie

5. Temperatuur

6. Schaal

7. Kelvin

8. Celcius

9. Thermometer

10. onderlinge afstand

11. Molecuulmodel

12. lichtsnelheid

13. Brekingsindex

14. Fase

15. Overgangen

16. Druk (gassen)

17. Hoeveelheid stof

18. Thermische geleidbaarheid

19. Soortelijke warmte

20. Uitzettingscoefficient

21. Smelt en kookpunt

22. Tripelpunt

23. Gaseous (g)

24. Liquid (l)

25. Solid (s)

26. Par 4.3 warmte overdracht over een afstand / tijd

27. Par 4.4 Warmte uitwisseling met bijbehorende temperatuursverandering.

28. Par 4.2 lengte of volumeverandering door warmtetransport of temperatuurwijziging

29. Par 4.2 fase overgang door verandering in druk temperatuur of warmte uitwisseling

30. Snellius

31. Zeer bijzondere combinatie druk/temperatuur

32. (s), (l) en (g) tegelijk!

33. Par 4.5 Algemene gaswet: invloed van kracht, druk, hoeveelheid stof, temperatuur en Volume op elkaar.

34. PAr 4.2 Thermische omgevingsfactoren

35. STOF