Buitengewoon onderwijs

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Buitengewoon onderwijs by Mind Map: Buitengewoon onderwijs

1. Roetine

2. Dagindeling

3. Verschil met gewoon onderwijs

4. M-decreet

5. Leerstoornissen

5.1. ADHD

5.2. Dyslexie

5.3. Autisme

6. Fysiek/mentaal

7. CLB

8. Doelen?

8.1. Voor types 4 en 6 nog een ontwikkelingsdoelen

9. Types (1-9)

9.1. Type 1: Licht mentale handicap

9.2. Type 2: Verstandelijke handicap

9.3. Type 3: Emotionele gedragsstoornis

9.4. Type 4: Motorische beperking

9.5. Type 5: Kinderen in een ziekenhuis

9.6. Type 6: Visuele beperking

9.7. Type 7: Auditieve beperking of spraak- en taalstoornis

9.8. Type 8: Ernstige leerstoornissen

9.9. Type 9: Autismespecrumstoornissen

9.10. Voor types 1 en 8 bestaat geen buitengewoon kleuteronderwijs

10. Verdeling

10.1. Per leeftijd

11. Leer- of gedragsproblemen

12. Lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke handicap

13. Grote van klasgroepen

14. Vervoer naar de school --> opgehaald met bus

15. Verslag van CLB nodig om toegelaten te worden

15.1. Alleen inschrijven voor type dat vermeld wordt in verslag

16. Teamversterking

16.1. Therapeuten

16.2. Opvoeders

16.3. Artsen

16.4. Orthopedagogen

17. Geen instapdagen zoals in gewoon kleuteronderwijs