Demokratisk underskud

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Demokratisk underskud by Mind Map: Demokratisk underskud

1. Mindre tillid til regering

1.1. Hvis ikke befolknings ønsker bliver i form af en demokratisk beslutningsproces så kan det medføre dette.

1.1.1. Et ønske om en smallere stat og et mindre omfattende offentlig system kan blive skabt med en faldende tillid til regeringen.

2. Undertrykkelse af en værdsat værdi

3. Demokratisk legitimitet.

3.1. Beslutninger skal være bundet i vores lovgivning. Dette kan ske ved direkte eller indirekte demokrati.

3.2. Direkte demokratisk legitimitet

3.2.1. Beslutninger er direkte afhænge af borgernes valg

3.3. Indirekte demokratisk legitimitet

3.3.1. Repræsentanterne som er valgt af borgere tager beslutningerne på vejene af dem.

4. Deltagelsesdemokrati.

4.1. Borgerne har krav på en direkte demokratisk indflydelse.

5. Elitedemokrati

6. Overstatslig strategi

6.1. Også kaldt for den føderale strategi.

6.1.1. De

7. Mellemstatslig strategi

8. Mellemstatslig strategi