Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Гео Милев 1895-1925 г. af Mind Map: Гео Милев 1895-1925 г.

1. Творчество

1.1. Стихосбирка-"Жестокият пръстен"

1.2. Цикълът-"Иконите спят"

1.3. Поема- "Септември"

1.4. Лирична проза - "Грозни прози"

1.5. Списания "Везни" и "Пламък"

2. Опозиции

2.1. Ад-Рай

2.2. Историческо-Митологично

2.3. Варварство-Цивилизация

2.4. Инстинкт-Разум

2.5. Истина-Лъжа

2.6. Ден-Нощ

3. Образи

3.1. Ад-Рай

3.2. Образът на слънчогледите

3.3. Митлогичен образ

3.4. Нощта

3.5. Природата

3.6. Народа

3.7. Духовния водач

4. Теми и мотиви

4.1. Утопичното бъдеще;

4.2. Бунтът- подем и погром

4.3. Митологичното възкресяване на човека

4.4. Унищожаване на миналия свят, издигане на култ към утопичното бъдеще

5. Проблеми

5.1. Отечество

5.2. Култура

5.3. Морал

5.4. Религия

5.5. Истина-Лъжа

6. Изразни средства

6.1. Алегории

6.2. Оксиморон

6.3. Гротеска

6.4. Натурализъм

6.5. Парадокси

6.6. Фрагментарност

7. Поетика

7.1. Преход от символизъм към експресионизъм

7.2. Утопичен модел за бъдещето

7.3. Между 2те Световни войни

7.4. Оварваряване на поезията

7.5. Модерна естетика

7.6. Авангардност

8. Литематура www.litematura.com