Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget. af Mind Map: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

1. Fødevarer

1.1. Bælgplanter

1.2. Tang

1.3. Insekter

2. Genteknologi

2.1. Proteinsyntese

2.2. GMO

3. Biogas

4. Jordtyper

5. Vandmiljø

5.1. Eutrofiering

5.2. Alger

5.3. Tang

5.4. Iltsvind

6. vedvarende energi

6.1. Vindmøller

6.2. Solceller

6.3. Solfangere

6.4. Vandkraft

7. etisk bæredygtighed

8. Økologi vs. konventionelt

8.1. Konventionelt

8.1.1. NPK-gødning

8.1.1.1. Minimumsloven

8.1.1.2. Eutrofiering

8.1.1.3. Drikkevand

8.2. Økologi

9. Ressourcer

9.1. Alternativer

9.2. Råstoffer

10. Ioner

11. Bæredygtigt landbrug

12. Vandkredsløb