Blended leren (prestaties beoordelen) proefproject 3

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Blended leren (prestaties beoordelen) proefproject 3 af Mind Map: Blended leren (prestaties beoordelen) proefproject 3

1. Leergroep

1.1. Evaluatie: 1) Onder welke voorwaarden hebben blended leertrajecten meerwaarde? 2) Op basis van antwoorden op vraag 1: Beleidsvoorstellen op niveau van de Vlaamse overheid om blended leren ingang te doen vinden bij de DVO-entiteiten.

1.1.1. Aangekondigd wat we willen leren in de leergroepen tijdens infomeeting in oktober. Thema's budgettair (hoe blijft het betaalbaar?) - didactisch (heeft deze opzet betere impact op leren? is het efficiënter? zijn de leerdoelen sneller en beter bereikt?) - samenwerking (samenwerking met trainer, met vormingssecretariaat, samenwerking Good Habitz, samenwerking AgO en entiteiten, rol van AgO en rol van HR-vorming) - technisch (hoe verloopt het uploaden van een curriculum? ...

1.2. Samenkomst: kick-off 14/11 - eerste opstartbijeenkomst: januari/februari 2020

1.2.1. Input van de deelnemers op 14/11 (input deelnemers: - behoeftenanalyse (hoe doe je dat?) - Rollen (wie doet wat?) - technische issues - overtuigen van het management -hoe zet ik de leerarchitectuur op? - gebruikerservaringen in kaart brengen

1.3. In de leergroep: Fabienne Cornelis - AHOVOKS! Katrien Cnudde - GO! Patrick Vanspauwen (meldde zich op 12 02 af)- AGODI Katrien Vanbiervliet-AGODI Els Van Moer-Vlabel AgO Veerle Depauw - uitnodiging Van Kelst Pieter Lichtert

2. Voorbereiding AgO

2.1. Mijlpaal 0: marktverkenning online materiaal (inhoud, integratie met cornerstone, prijs, ...)

2.2. Mijlpaal 1: samenwerkingsvoorstel trainer Van Kelst en Good Habitz (oktober VK, november GH) ON HOLD GH)

2.2.1. afhankelijkheid: contractering met partner digitale leerbibliotheek (vb. Good Habitz) is uitgesteld, omwille van advies afdeling overheidsopdrachten, te verwachten in mei (gunning)

2.3. Mijlpaal 2: didactisch overleg hoe het blended traject er zal uitzien (AgO en VK) + integratie Vlimpersinstructie PLOEG (AgO) november 2019

2.4. Mijlpaal 3: beslissing of curriculum wordt opgeladen of we linken naar platform van Van Kelst. Beslissing: laatste keuze wegens te weinig ondersteunende modaliteiten in Cornerstone, november 2019

2.5. Mijlpaal 4 : ontsluiting blended opleiding PB in Vlimpers Talent Leren, december 2019

2.6. Mijlpaal 5: leergroep in januari opstarten zodat zij ruim de tijd hebben om zich voor te bereiden in de eigen entiteit

2.7. Mijlpaal 6: evaluatie, aftoetsen met leergroep, aanbieder, projectleider, ... Deadline: 14 april, evaluatie van eerste 2 groepen op 20 april.

2.8. Mijlpaal 7: juli 2020; voorbereiding materiaal van externe digitale leerbibliotheek en klassikale vaardigheden met aanbieder te integreren zodat opleiding in najaar 2020 kan plaatsvinden (2)

2.9. Mijlpaal 8: 30/06 eerste evaluatie proefproject

3. Resultaat

3.1. 6 blended opleidingen mbt prestaties beoordelen in het open aanbod van AgO (2020) met hoge deelnemerstevredenheid voor DVO-entiteiten die op Vlimpers zijn aangesloten

4. Strategie voor digitaal leren (dit project in het groter geheel)

5. Overleg Pieter (Van Kelst & Co) 14/10

5.1. - planning opleidingen best 2 maart, 2 juni (niet te lang mee wachten!) Ok, data liggen vast. 06 maart + 20 april en 16 maart + 20 april en 2 junie + 25 juni en 4 juni + 25 juni. Titel: (aan de slag met) constructieve gesprekken voor leidinggevenden tijdens de PLOEG-cylus.

6. Overleg vormingsteam 29/10 en 27/11

6.1. Curriculum opladen gebeurt in december; met in november een opstartvergadering met Pieter (Van Kelst)

6.2. Inhoudelijk nog te bekijken: mogelijkheid tot interactie, opladen van eigen materiaal door de cursist, inlogmogelijkheid in systeem externe trainer: voorlopig niet, ook nog geen communities, maar opgevangen door padlet van onze externe partner.

6.3. Toegang externe trainer: via melding (Veerle brengt dit in orde) (case-26/11)