La literatura dels trobadors

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
La literatura dels trobadors af Mind Map: La literatura dels trobadors

1. Els trobadors i les trobairitz

1.1. Poesia trobadoresca

1.1.1. Va aparèixer al sud de França (segle XI)

1.1.2. Era una poesia lírica(cantada)

1.1.3. Música profana(no religiosa)

1.1.4. Temes universals: amor, lament fúnebre o escarni

1.1.5. Poesia culta

1.2. El provençal

1.2.1. Llengua literària de gran prestigi

1.2.2. Acceptada per autors catalans, italians i francesos

1.2.3. Més de 350 trobadors

1.3. El trobador

1.3.1. Poeta de la cort

1.3.2. Cantava poesia culta amb provençal

1.3.3. Públic refinat

1.3.4. No era ni joglar ni poeta

2. L'amor cortès

2.1. Idealització de la dama

2.2. Personatges

2.3. Actitud de vassallatge

2.4. Sofriment

3. Els gèneres trobadorescos

3.1. Sirventès

3.2. Plany

3.3. Debat poètic

3.4. Pastorel·la

3.5. Alba

3.6. Visadera

4. Els trobadors catalans

4.1. Principals trobadors catalans

4.1.1. Guilem de Berguedà

4.1.2. Guillem de Cabestany

4.1.3. Cerverí de Girona

4.2. Escritors de poesía culta

4.2.1. Andreu Febrer

4.2.2. Gilabert de Pròixita

4.2.3. Jordi de Sant Jordi