Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Dmens af Mind Map: Dmens

1. symptom

1.1. Hukommelsesproblemer,

1.2. Svækkelse af andre kognitive funktioner

1.3. Problemer med hverdagsaktiviter

1.4. problem med personlig hygijien

1.5. Angst, depression, vrangforestilling eller hallucination

1.6. Konfusion eller delirum

2. Årsag

3. Behandling for Alzhimer

3.1. medicin kan ikke findes, for helbrede sygdom

3.2. men medicin virker ved at bremse nedbrydningen af signalstoffet acetykolin, som hjerncellerne bruger til at kommunikere med. Medicinen forbedrer dermed hjerens mulighed for genbrug sit eget signalstof. Medicinen virker ikke på alle patienter

3.3. kan anvend til psykose og depression,

3.4. Behandles med antpsykotika og antidepressiva, et SSRI-præparat

4. Tom kitwood

4.1. trøst

5. samarbjed med faggrppe

6. Magt

7. Pårørend

8. Regeler

9. Type af demens former

9.1. Neuro-degenerative sygdomme ( nedbryder gradvist)

9.1.1. Alzheimers demens

9.1.2. Lewy body demens

9.1.3. Fronto-temporal demens (FTD)

9.2. Vaskulær demens (VaD) , problemer med hjernens blodforsyning eller blodkar)

9.3. Andre demenssygdomme

10. Demens er en kroniske sygedomme eller skader I hjernen, som opstår i voksenlivet og medfører svækkelse de kognitive funktioner

10.1. udvikler ændring I funktionsevne, personlighed og adfærd

10.2. Faser af demens

10.2.1. Mild demens

10.2.2. Moderat demans

10.2.3. Svær demens

10.3. MCI: milde kognitive forstyyelse

11. Alzheimers sygdom

11.1. er en neuro-degenerativ lidelse og langt den hypigst demenssygdom

12. Alzheimer demens

12.1. Typiske Alzheimerforløb

12.1.1. udvikles efter 60 år

12.1.2. langsom, gradvis indsætten og udvikling

12.1.3. hukommelsesproblemer er mest fremtrædende

12.2. Tidlig opstået Alzheimer

12.2.1. kan udvikles fra ca. 40 årsalder

12.2.2. Hurtig indsætten udvikling

13. Årsager til Alzheimer sygdom

13.1. forandringer af nerveceller i hjernen

13.2. uden på nerveceller findes proteinet APP, som normalt reparer cellen. Ved sygdom bliver APP-proteinet nedbrudt til Beta-amyloid, der samles som klumper, kaldet plak

13.3. Nerveceller opretholder sin struktur vha. et skelet af TAU proteinerne samles klumper, kaldet tangles.

13.4. Ved Alzheimers sygdom er der mangel på neurotransmitteren acetylkolin i synapespalten, hvilket medfører nedsat kommunikation (impulser) mellem neuronerne i forhold til hukommelsen. Antallet af impulser kan øges vha. medicin, som hæmmer det enzymer (E), der spalter acetykolin (A-K). Derved forbliver der mere acetylkolin i synapsespalten, hvilket skaber flere impulser og bedre hukommelse