Understanding work teams

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Understanding work teams af Mind Map: Understanding work teams

1. Forskelle på grupper og teams

1.1. Arbejdsgruppe: arbejder man individuelt men man deler information med hinanden

1.2. Team: er en kordineret enhed som arbejder sammen om et projekt.

2. Typer af teams

2.1. Team 1 problemsolving:

2.1.1. En gruppe på 5-12 personer fra samme afdeling. som mødes et par timer om ugen for at kunne løse opgaven. optimering. ofte kan disse teams ikke selv implementere løsningen.

2.2. Team 2 self managed work teams:

2.2.1. En gruppe på 10-15 personer der gør det samme som Team 1 dog kan de godt implemeterer ideer som de arbejder sig frem til.

2.3. Team 3 cross functianal teams:

2.3.1. Hvor forskellige afdelinger med samme status fra forskellige afdelinger der bliver sat sammen for at skabe en løsning. Task force

2.4. Team 4 virtuel teams:

2.4.1. Teams som kommunikere med hinanden online i stedet for fysisk fremmøde. ( man deler information bedre/relevant når man man arbejder i virtuel teams. i forhold til fysike teams hvor man deler mere information, men ikke så effektivt.

3. Hvilke faktorere udgør et godt team

3.1. Adeqaute ressources:

3.1.1. Det er vigtigt at de rigtige ressourcer bliver stillet til rådighed af organisationen

3.2. Leadership and structure:

3.2.1. Det er vigtigt at der er en struktur og der er fastlagte roller i teamet. herved undgår man konflikter

3.3. Climate of trust:

3.3.1. Vigtigt at skabe et miljø hvor der er tillid

3.4. Preformance evaluation and reward system:

3.4.1. Hvordan får man teams til at være ansvarlige både individet og i teamet. dette gøres ved belønninger og evalueringer.

4. Team composition

4.1. Abilities of members:

4.1.1. Hvilke evner har individerne i gruppen

4.2. Personalities of members:

4.2.1. Hvis et hold har mange, med en åben personlighed så preformer holdet bedre. opbakning og viljen til at snakke og være enige er vejen frem. Et dårligt æble kan ødelægge gruppedynamikken. pligtopfyldende mennesker udgør et godt team

4.3. Allocation of roles:

4.3.1. Teams skal sørge for at alle roller er fordelt i teamet, og de skal passe sammen

4.4. Diversity of members:

4.4.1. Medlemmerne har nogle forskellige ressourcer at tlbyde teamet.

4.5. Size of teams:

4.5.1. Optimalt antal af medlemmer er 5-9. KEEP TEAMS SMALL. jo større holdet er jo mere social loafing kan ske

4.6. Member preferencers:

4.6.1. Vær opmærksom på individernes preferencer og skills. hvis nogle foretrækker ikke at arbejde i teams kan det ødelægge dynamikken

5. Team Processes

5.1. Common plan and purpose:

5.1.1. Der skal være et fælles og klart formål med opgaven. nu kender teamet formålet så kan de også nemmere arbjede sig henad imod målet.

5.2. Specific Goals:

5.2.1. Teamet skal have nogle bestemte delmål på vejen mod målet. det øger teamets preformance

5.3. Team efficacy:

5.3.1. Hvor optimistiske er teamet omkring opgaven og hvor gode skills har de.

5.4. Mental models:

5.4.1. Hvordan har de det inde i hovedet. samt medlemmernes mindset og indstilling.

5.5. Conflict levels