Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Vækst af Mind Map: Vækst

1. økonomisk vækst

1.1. man skal bruge arbejdskraft

1.2. der skal være nok ressourcer

1.3. man skal kunne låne penge eller der skal være investorer.

1.4. der skal være god udbytte efter efterspørgsel på varene man producere

1.5. Man skal ikke lave for mange af den samme vare, for så falder værdien.

1.6. der skal være flere penge end sidste år, for at der kan være vækst

1.7. vækst skaber vækst

1.8. vækst skal kunne vare ved, altså det skal være bæredygtigt, for at det ikke spolere noget i fremtidens vækst

2. vækst er vigtig

2.1. da vækst skaber jobs er det godt for de mange mennesker som mangler

2.2. vi skal kunne konkurrer med andre lande, så vi er nødt til at skabe vækst, for ikke at blive fattige

2.3. der er stor efterspørgsel efter nye teknologier, så væksten vil vi gerne have

2.4. Kina og Indien er en af de lande som i øjeblikket har stor vækst hvert år.

3. termer

3.1. BNP/BNI er et økonomisk begreb, som beskriver hvad overskuddet på et lands produkter er. Det er materielle produkter men også services.

3.2. Høj/lav konjektur beskriver hvordan det går på en given økonomisk graf. Hvis den er høj, så går linjen, og altså også produktionen eller væksten, op. Hvis den er lav gør den de omvendte.

3.3. recession er en betegnelse for økonomisk nedgang i en periode. Det kan skyldtes dårlig økonomi i et land, arbejdsløshed osv.