Læringsfestiaval 2020

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Læringsfestiaval 2020 af Mind Map: Læringsfestiaval 2020

1. Studietube

1.1. Anette Degn Larsen

1.2. Du kan ex. lave: Mindmeister, Pixton, Ease.ly, Book Creator

2. Fake news

2.1. Stine Godsk Skyum

2.2. Falske nyheder

2.3. Konspirations teorier

2.4. Modstandsdygtige overfor internettets informationsunivers

2.5. Rfleksionsøvelser

2.6. Skærpe kildekritisk bevidshed

3. FPDG - hvad til da? Fælles pædgogisk Didaktisk Grundlag

3.1. Anne-Birgitte Rohwedder

3.2. Hvad forstår vi ved god undervisning ?

3.3. Skolens pædagogiske grundlag: https://sosuranders.dk/om-skolen/skolens-profil/paedagogisk-grundlag-og-startegi

4. Tvivl som trigger for læring

4.1. Ph.d.-studerende, cand mag.pædagog Britta Møller

4.2. Tvivl et fælles fundamental vilkår

4.3. Underviserens og vejlederens modsats rettede læringsopfattelser og læringsrum