Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Holger af Mind Map: Holger

1. Mål :1 Eleven kan anvende viden om lovgivning, instrukser, vejledninger og lokale procedurer til at forklare social- og sundhedsassistentens ansvar og kompetenceområde til selvstændigt at kunne varetage medicinhåndtering i gældende praksis, herunder delegering, videredelegering, ledelsens ansvar og akkreditering.

1.1. serviceloven

1.2. sundhedloven

1.3. Medicinhåndtering

1.4. Tværfagligt arbejde

1.5. Arbejde ud for de retningslinjer og procedure der er i den kommune holger han bor i.

2. Mål 2: Eleven kan anvende viden om kvalitetssikring og utilsigtede hændelser (UTH) til selvstændigt og i det tværfaglige samarbejde at kunne fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved medicinhåndtering i praksis, herunder dokumentere, indrapportere samt følge op på embedslægetilsyn.

2.1. sikre koret dagligt medicinindtag hos Holger

2.2. UTH - utilsigtethendelse

2.2.1. Forkert medicin indtag

2.3. Tværfagligt arbejde med de forskellige faggrupper der er tilkoblet holger

2.4. God dokumentation efter hvert besøg hos holger

3. Mål 3: Eleven kan anvende viden om anatomi og fysiologi til at forklare lægemidlers farmakokinetik, herunder absorption, distribution og elimination og farmakodynamik.

3.1. Farmakokinetik: de processer et lægemiddel gennemgår i organismen fra indgiftssted til udskillelsessted – altså hvordan organismen påvirker Lægemidlet.

3.2. Farmakodynamik; lægemidlets påvirkning af organismen.

3.3. ABSORBTION: Optagelse i blodbanen

3.4. DISTRIBUTION (fordeling): Via blodet til væv og organer

3.5. ELIMINATION: Metabolisering (omdannelse) Ekskretion (udskillelse)

3.6. Holger har muligvis dysfasi da han tit fejlsynker

4. Mål 4: Eleven kan anvende beregninger af medicin for at fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved medicinhåndtering.

4.1. At holger for præcis den mængde medicin der er noteret i fmk

5. Mål 5: Eleven kan anvende viden om almen og speciel farmakologi, herunder psykofarmaka til at observere virkninger og bivirkninger samt forklare kontraindikationer, interaktioner og dispenseringsformer inden for de mest almindelige hovedgrupper, herunder hvilken betydning det har for observationen af borgere og patienter.

5.1. Det er vigtigt at vi observere bivirkninger for holgers medicin

5.2. Holger får både medicin i tablet form og i flydende for. vigtigt at tjekke op på de rigtige mængder ved hvert lægemiddel.

5.2.1. Tabletter

5.2.2. Dråber

5.2.3. Milliliter

6. Mål 6: Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogiske metoder, redskaber og praksisformer, herunder vejledning, motivation, compliance og selvadministration i samarbejdet med borgere, patienter og pårørende i primær og sekundær sektor, herunder samarbejde med almen praksis til at øge kvaliteten og patientsikkerheden ved medicinhåndtering.

7. Mål 7: Eleven kan anvende viden om hygiejne og risikofaktorer ved medicinhåndtering herunder arbejdsmiljøudvalgets opgave og arbejdsmiljøcertificering til at forebygge arbejdsskader i praksis.