Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Matematik af Mind Map: Matematik

1. Statistik & sandsynlighed

1.1. Analyse

1.1.1. Datasæt

1.1.1.1. Desktriptorer

1.1.1.1.1. Middelværdi

1.1.1.1.2. Typetal

1.1.1.1.3. Median

1.1.1.1.4. Variationsbredde

1.1.1.1.5. Størsteværdi

1.1.1.1.6. Mindsteværdi

1.1.1.1.7. Hyppighed

1.1.1.1.8. Frekvens

1.1.1.2. Observationer

1.1.1.3. Diagrammer/modeller

1.1.1.3.1. Cirkeldiagram

1.1.1.3.2. Søjlediagram

1.1.1.3.3. Boksplot

1.2. Kombinatorik

1.2.1. Og / eller princip

1.2.2. Tælletræ

1.2.3. Chancetræ

1.2.4. Med/uden tilbagelægning

1.2.5. Rækkefølge

2. Geometri & måling

2.1. Figurer

2.1.1. Højde

2.1.2. Længde

2.1.3. Bredde

2.1.4. Dybde

2.1.5. Omkreds

2.1.6. Parallel

2.1.7. Areal

2.1.8. Rumfang

2.1.9. Cirkler

2.1.9.1. Radius

2.1.9.2. Centrum

2.1.9.3. Diameter

2.1.9.4. Perifiri

2.1.9.5. 360 grader

2.1.10. Oval

2.1.11. 2D

2.1.11.1. Polygoner

2.1.11.1.1. Firkanter

2.1.11.1.2. Trekanter

2.1.12. 3D

2.1.12.1. Overfladeareal

2.1.12.2. Prisme

2.1.12.3. Kegle

2.2. Tid

2.3. Hastighed

2.4. Distance

2.5. Målestoksforhold

3. Tal og algebra

3.1. Ligninger

3.1.1. Ligheder

3.2. Uligheder

3.3. Primtal

3.4. Sammensatte tal

3.5. Omskrivning

3.5.1. Brøker

3.5.2. Decimaltal

3.5.3. Procent

3.6. Regnearternes hierarki

3.6.1. Parentes

3.6.2. Rødder

3.6.2.1. Kvadratrod

3.6.2.2. Kubikrod

3.6.2.3. 4. rod osv.

3.6.3. Potens

3.6.4. Multiplikation

3.6.5. Division

3.6.6. Addition

3.6.7. Subtraktion