MATEMATIKVEJLEDERENS ROLLE

Alle håb, ønsker og ideer er velkommen

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
MATEMATIKVEJLEDERENS ROLLE af Mind Map: MATEMATIKVEJLEDERENS ROLLE

1. At tænke innovativt om undervisningen i de respektive klasser

2. Mål

2.1. Vison

2.2. Handleplan

2.3. Strategi

2.4. For vejlederen

2.5. For lærerne og eleverne

3. Netværk, samarbejde, viden og formidling

3.1. Hvad

3.1.1. Udarbejde fælles kommunale oplæg til forældremøder

3.1.2. Formidling af fælles kommunale tiltag

3.1.2.1. Matematikkens dag

3.1.2.2. Kursustilbud

3.2. Hvordan

3.2.1. Fortsatte møder på PUC

3.3. Hvorfor

3.3.1. Fordi flere hjerner tænker bedre end en.

3.3.2. For at vidensdele og hente inspiration hos hinanden.

3.4. Hvor meget

4. Skoleledelse

4.1. Hvordan

4.1.1. rollen skal difeneres klart

4.1.1.1. opgave/tid

4.1.1.2. Indskrives i arbejdstidsaftale

4.1.2. uddelegering af kompetence

4.1.3. dokumentation

4.1.3.1. skriftligt/mundtligt

4.1.4. Synliggøre

4.1.4.1. Forældre

4.1.4.2. Kollegaer

4.2. Hvorfor

4.2.1. forventningsafstemning

4.2.2. opgave/tid

4.2.3. Bindeled mellem handleplaner

4.3. Mål og intension

4.3.1. De ved hvad vi beskæftiger os med

4.3.2. hjælp/støtte

4.3.3. Samarbejde

4.3.3.1. møder

4.3.3.1.1. Hvor meget

4.3.3.1.2. Hvor ofte

4.3.4. tydeliggøre hvad de har af forventninger

5. År et, to og fremtid

5.1. Hvem og hvor lang tid

5.1.1. De opsøgende

5.1.2. De opsøgte

5.2. Første år

5.3. Andet år

5.4. Fremtiden

6. Kollegaer

6.1. Elever

6.1.1. Hvem og hvor lang tid

6.1.1.1. Elever med matematikvanskeligheder, løft til stærkeste elever,

6.1.2. Hvordan

6.1.2.1. Ekskludere for at inkludere

6.1.2.1.1. er det matematikvejlederens rolle?

6.1.2.2. Små grupper, tætte relationer, kreative opgaver, "skuldrene op", ændre sproget

6.1.3. Observationer af undevisning

6.1.4. Hvorfor

6.1.4.1. At give eleverne et boost til daglige undervisning.

6.1.4.2. For at kunne vejlede den lærer der har eleverne

6.1.5. Formidling til læreren

6.1.5.1. Overlevering af smtte Og fremtids planer

6.1.5.2. Evaluering og planlægningsmøder

6.2. Hvordan

6.2.1. Observationer i klasser

6.2.1.1. Deltagende rolle

6.2.1.2. Passiv rolle

6.2.2. Udvikling af undervisningsforløb

6.2.3. Vejledning i materialer

6.2.4. Indput til faglig læsning

6.2.5. Ideer til undervisningdiff.

6.2.6. Aktionslæring

6.2.7. SMTTE

6.2.8. Inspirationskilde

6.2.9. Opdatering af muligheder og viden

6.2.10. Opfølgning på Nationale Test

6.3. Hvorfor

6.3.1. For at skabe og bibeholde en inspirerende, opdateret, innovativ og dynamisk matematikundervisning

6.3.2. For at sparre/supervisere "ikke uddannede" matematiklærere, som underviser i matematik

6.4. Mål og intention

6.4.1. Udvikle fagdiktaiske kompetencer

6.4.1.1. Opkvalificere matematikundervisningen

6.4.2. At turde prøve nye metodikker af

7. Eksterne samarbejdspartnere

7.1. Forældre

7.2. SSP

7.3. SFO