Uurimistöö alused

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Uurimistöö alused af Mind Map: Uurimistöö alused

1. Alaliigid

1.1. Kvantitatiivsed

1.1.1. Eesmärk

1.1.2. Hüpotees

1.1.3. Andmed

1.1.4. Analüüs

1.2. Kvalitatiivsed

1.2.1. Eesmärk

1.2.2. Uurimustöö küsimus

1.2.3. Sõnalised ja pildilised andmed

1.2.4. "Mustrite" leidmine

1.2.5. Analüüs

2. Uurimistöö e. uurimus

2.1. Uurimisprobleemi eesmärgid

2.2. Hüpotees

2.3. Uurimismeetotid

2.4. Uurimuse läbiviimine

2.5. Tulemuste esitamine

2.6. Tulemuste analüüsimine

2.7. Järeldused

3. Eemärgid

3.1. Õpida koostama ja esitlema uurimustööd

3.2. Millegi uue avastamine iseseisvalt

3.3. Allikate kasutamise oskus

3.4. Eristada ebaolulisest olulisest

3.5. Andmeanalüüsi oskus

3.6. Järelduste tegemise oskus

3.7. Eneseväljandusoskus

3.8. Esinemiseoskus

4. Uurimistöö

4.1. Ülevaated

4.2. Arendustöö

4.3. Andmetekogumine

4.3.1. Laboratooriumis

4.3.2. Looduses

4.3.3. Inimeste hulgas

4.3.4. Olemasolevates andmebaasides

4.4. Andmete analüüs

4.5. Järeldused