Borgerrettede SSA opgaver

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Borgerrettede SSA opgaver af Mind Map: Borgerrettede SSA opgaver

1. 4. Eleven kan på baggrund af en sygeplejefaglig vurdering handle på forandringer i borgerens og patientens fysiske og psykiske symptomer, herunder anvende værktøjer til tidlig opsporing.

1.1. Hypertension

1.2. TOPS MÅLING: Blodtyk, Puls, RF, SAT, Temp, Bevidsthedsniveau

1.3. Glascow come scale

1.4. SYGEPLEJE TEORETIKKER: Ida Orlando: "En metode til problemløsning og samtidig en samarbejdsmodel mellem pt/borger og dig- samt en møde at dokumentere"

1.5. Sygeplejeprocessen med DATAINDSAMLINGS VURDERING--ANALYSE AF SYGEPLEJE DIAGNOSER--MÅL, PLANLÆGNING--UDFØRELSE AF PLANLÆGNING--EVALUERING

1.6. Hammilton depressionsskema

1.7. VAS Skala- Total Pain- Smertelindrende behandling.

2. 5. Eleven kan selvstændigt arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering i forhold til de hyppigste forekommende fysiske og psykiske sygdomme og funktionsnedsættelser.

2.1. Motiverende ift Karls psykiske tilstand, vikarierende håb. (Joeys trevelbee)

2.2. SYGEPLEJE TEORETIKKER: Karin Martinsen

2.3. Karls mestrings tekning: Aron antonowsky- Begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed= På denne måde bliver hverdagen mere håndgriblig.

2.4. Tværfagligt samarbejde med fys og ergo for at sikre Karls ADL funktioner, herunder egenopsorg.

3. 6. Eleven kan skabe et involverende samarbejde med borgere, patienter og pårørende, herunder vejlede og motivere gennem målrettet kommunikation.

3.1. Bjarne Bruun Jense: "Sundhedspædagogik: at skabe forandring og forbedring inden for det sundhedsmæssige område via handlinger, hvori den pågældende målgruppe deltager aktivt og med egne visioner og forslag"

3.2. De tre Pér

3.3. Tavshedpligt ift de pårørende og børnebørnene

3.4. “At bruge kommunikation professionelt betyder, at man tænker over, hvad man vil opnå med kommunikationen, og hvordan man skal kommunikere for at opnå målet.”

3.5. Gensvarsmodellen:4 gensvarsmodeller: lyttende ↔ ikke-lyttende udvidende ↔ afgrænsende kognitiv ↔ affektiv konfronterende ↔ tildækkende Karl Tomms spørgsmålstyper:  - Lineære og cirkulære spørgsmålstyper - Refleksive og strategiske spørgsmålstyper

3.6. Klar kommunikation god forberedelse klar tale respekt tydelige forventninger sammenhæng.

3.7. Instruktion, Rådgivning og Vejledning MODEL

3.8. Informeret samtykke

4. 9. Eleven kan varetage koordinering samt indgå i ledelsen af teamsamarbejde omkring sygepleje og patient/ borgerforløb, i relation til arbejdets organisering.

4.1. “Faglig ledelse er at være i kerneopgaven. Det kræver nærvær, tilstedeværelse, forståelse af kerneopgaven og indsigt i, hvordan værdiskabelsen sker. Faglige ledere insisterer på, at god faglig praksis tager afsæt i at praktisere målbevidst, progression vurdering og systematisk faglig refleksion”

4.2. Samtale med leder og pårørende omhandlende børnebørnene- indtagelse af forældre- samlet pårørende amtale

4.3. Overblik og videredeligalition af opgaver

4.4. Tværfalglig samarbejdsplan og møder

4.5. Konflikthåndtering, aktik lytning og kommunikationsmodeller

4.6. ISBAR kommunikationsmodel blandt fagpersonale

4.7. Sambo aftalen

4.8. Dokumentation