nhóm bổ dưỡn

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
nhóm bổ dưỡn af Mind Map: nhóm bổ dưỡn

1. nhóm bổ dưỡng

1.1. sữa

1.1.1. tươi

1.1.2. đặc

1.1.3. béo

1.1.4. bột

1.2. ép rau củ

1.2.1. chứa nhìu vitamin

1.2.1.1. tươi

1.2.1.2. hộp

1.3. nc trái cây

1.3.1. tươi

1.3.2. hộp