Litteraturpædagogik

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Litteraturpædagogik af Mind Map: Litteraturpædagogik

1. Ny kritisk læsning

1.1. Teksten er autonom

1.2. Forfatteren er uinteressant

1.3. Grundig nærlæsning

1.4. Analysemodel

1.4.1. bevæger sig fra lag til lag i teksten

2. Læserorienteret læsning

2.1. Læserens oplevelse

2.1.1. Kan frit lægge vægt på det man føler er interessant

2.1.2. Meddigtere og medlæsere

2.2. Vibeke Hetmar

2.2.1. Konstruktivistisk tilgang

2.2.1.1. Medskabende aktiviteter

3. Biografisk læsning

3.1. Forfatterorienteret tilgang

3.1.1. Teksten sammenlignes med forfatterens liv

4. Strukturalististisk læsning

4.1. Teksten som sprog

4.2. Thomas Illum Hansen

4.2.1. Processorienteret litteraturpædagogik

4.2.1.1. Åbne karaktere, tomme pladser m.m.

4.3. Litteraturen i centrum, som kunstværk

5. Ideologikritisk læsning

5.1. Relationer til samfundet

5.1.1. Marxisme

5.1.2. Sociale forudsætninger

6. Tekstorienteret tilgang

6.1. Ny kritisk

6.2. Strukturatistisk