Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Udledning af stoffer af Mind Map: Udledning af stoffer

1. Landbrug

1.1. Methan

1.1.1. NOX

1.2. Gylle

1.2.1. Gødning

2. Luftforurening

2.1. Nerveskader

2.2. Åndedrætsysedomme

2.3. Hjertekarsygedomme

2.4. Kræft

2.4.1. Hudkræft

3. Forbrænding af naturgas

3.1. Indenholder Carbon og hydrogen

4. Global forurening

4.1. Indikator-organismer

4.2. Dårlig til nedbrydning af miljøgifte

5. Transport

5.1. CO2

6. Miljøgifte

6.1. Fællesbetegnelse for stoffer

6.2. Giftigt for dyr og planter

7. Havforurening

7.1. Plastik

7.1.1. Plastik i fisk

8. Drivhuseffekt

9. Industri

9.1. Tungmetaller

9.2. Syrerregn

10. Affald

10.1. Genbrug

11. Spildevand

11.1. Rensninganlæg

11.2. Bakterier

11.2.1. Paresitter

11.3. Kemikalier

12. Plastik

12.1. Fødekæde

12.2. Garbage island

13. Klimaændringer

13.1. Naturkatastroffer