Przyczyny dla których komunikujemy się z innymi

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Przyczyny dla których komunikujemy się z innymi af Mind Map: Przyczyny dla których komunikujemy się z innymi

1. potrzeby społeczne

1.1. dzięki komunikacji budujemy relacje i więzi społeczne

1.2. Kategorie potrzeb społecznych

1.2.1. przyjemności

1.2.2. okazywanie uczuć

1.2.3. przynależność

1.2.4. ucieczka

1.2.5. odpoczynek

1.2.6. sprawowanie kontroli

2. potrzeby fizjologiczne

2.1. brak komunikacji ma negatywny wpływ na stan zdrowia i samopoczucia

3. potrzeby praktyczne

3.1. komunikacja jako narzędzie, dzięki któremu możemy funkcjonować w społeczeństwie

4. potrzeby tożsamościowe

4.1. komunikowanie jako źródło wiedzy o nas samych

4.2. Największe znaczenie mają informacje odebrane w dzieciństwie