succesvolle communicatie voor de klas

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
succesvolle communicatie voor de klas por Mind Map: succesvolle communicatie voor de klas

1. essentie!

1.1. kwam de boodschap door?

1.1.1. OVERZICHT

1.1.2. HERHAAL, herhaal, herhaal, herhaal

1.1.3. FEEDBACK

1.1.3.1. verbaal: stel vragen

1.1.3.2. niet-verbaal: let op reacties

2. tips

2.1. respectvolle, open en eerlijke communicatie

2.2. formuleer je verwachtingen positief

2.3. loof en bevestig

2.4. hou oogcontact en gebruik je body language optimaal

2.5. wacht tot iedereen binnen is

2.6. afsluiten van de les

2.7. evalueer jezelf regelmatig

3. communicatie

3.1. verbaal

3.1.1. duidelijke boodschap

3.1.2. goed stemgebruik

3.1.3. duidelijke uitspraak

3.1.4. (aan)gepaste woordenschat

3.2. niet-verbaal

3.2.1. gebruik de ruimte

3.2.1.1. beweeg

3.2.1.1.1. foto

3.2.1.2. hou de juiste afstand

3.2.1.2.1. foto

3.2.2. gebruik je lichaam/body language

3.2.2.1. oogcontact

3.2.2.1.1. foto

3.2.2.2. gezichtsuitdrukkingen/mimiek

3.2.2.2.1. foto

3.2.2.2.2. foto

3.2.2.2.3. foto

3.2.2.3. gebruik duidelijke gebaren

3.2.2.3.1. foto

3.2.2.3.2. foto

3.2.2.3.3. foto

4. problemen

4.1. blijf kalm

4.2. richt je tot de probleemcursist persoonlijk en spreek rustig

4.3. maak oogcontact en spreek cursist persoonlijk aan

4.4. formuleer je opdracht positief: vermijd "Je mag niet ..."

4.5. formuleer duidelijk en ondubbelzinnig

5. lesobservatie: https://www.youtube.com/watch?v=Niel3vqgwrU