Mijn onderwijsvisie

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Mijn onderwijsvisie por Mind Map: Mijn onderwijsvisie

1. beweging

1.1. stimuleren van leerlingen

1.1.1. in beweging/ontwikkeling blijven

1.2. actief blijven

1.2.1. eigen leerproces

1.3. in verschillende sociale situaties bevinden

1.3.1. onderzoeken van hun interesses, talenten en passies

1.3.2. leren door ervaringen op te bouwen

2. doelbewust

2.1. leren is verbonden met leerdoelen

2.2. ontwikkeling is verbonden met ontwikkelingsdoelen

2.2.1. leerling in staat zijn zelf doelbewust richting te geven aan hun activiteiten

2.3. leerling uitdagen en ondersteunen voor de juiste onderwijsniveau

2.3.1. begeleiding geven

3. betrokken

3.1. ontwikkelen en leren doe je niet alleen, maar vanuit sociale relatie en betrokkenheid

3.1.1. leerlingen onderling

3.1.2. tussen leerlingen en docenten onderling

3.1.3. tussen medewerkers onderling

3.1.4. tussen de scholen en de omgeving

4. lef

4.1. (pro)actief bewegen

4.1.1. lef

4.1.2. durf

4.2. moed

4.2.1. open stellen (voor zichzelf en anderen)

4.3. uitdaging aangaan

4.3.1. om zichzelf te blijven ontwikkelen

5. openbare karakter

5.1. levensovertuiging

5.2. goddienst

5.3. politieke gezindheid

5.4. afkomst

5.5. geslacht

5.6. seksuele geaardheid

6. schoolklimaat

6.1. professionele, creatieve leergemeenschap